603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Coriolus a buněčné dělení prsu

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je houba patřící do čeledi chorošovitých. Je možné ji nalézt i na našem území, plodnice rostou na umírajících či odumřelých stromech, nebo pařezech. U nás však není tato houba tak známá jako v Asii.
Zde je významnou součástí léčebných systému tradiční čínské medicíny, ale je také hojně studována v klinických studiích i v praxi.

Image 1

Využití Coriolu

Mnohé pokusy potvrzují, že Coriolus dokáže:

 • Modulovat aktivitu imunitního systému
 • Regulovat hladinu cholesterolu
 • Bojovat s infekcemi
 • Brání rozvoji nádorových buněk ...

Existují studie na pacientech, a to hlavně v případě léčení rakoviny. Bohužel musíme respektovat nařízení EU ohledně tohoto produktu. Coriolus pro země EU musí být zahrnut do kategorie veterinární.

Co je rakovina prsu?

Rakovina prsu (mléčné žlázy - mammy) je maligní nádorové onemocnění postihující v naprosté většině případů ženy. Muži tvoří cca 1 % postižených. U žen představuje tedy nejčastější nádor a to celou čtvrtinu všech zhoubných nemocí. Každá osmá, až desátá žena onemocní. Nejvíce se objevuje před nástupem menopauzy, ale i toto není podmínkou.

Existuje řada faktorů, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu.

Image 2

Nejdůležitější faktory:

 • Genetické
  Ve vývoji karcinomu prsu se uplatňuje jako u většiny ostatních nádorových onemocněních dědičnost. Tyto nádory bývají velice často oboustranné (na obou prsech). Zvýšené riziko je hlavně u přímých příbuzných ženského pohlaví (matka, sestra, dcera), nebo v rodinách, kde se kumulují různé druhy nádorů v rámci tzv. syndromů (Li-Fraumeni syndrom, Cowdenův syndrom). Další geny, které v současné době hrají svou roli nejen při vzniku rakoviny prsu, ale díky tomu právě i v její diagnostice, jsou geny BRCA 1 a BRCA 2.

Nejčastěji se rakovina prsu a vaječníků objevuje u žen mezi 50. a 60. rokem života, u nádorů ovlivněných dědičnými dispozicemi ale již mnohem dříve, zpravidla po 30. narozeninách. Proto nepodceňujte toto zákeřné onemocnění a nechte své geny BRCA (BReast CAncer) otestovat!

 • Věkové
  Nad 25 let se tyto nádory vyskytují ojediněle, jejich incidence začíná výrazně stoupat v období kolem 30. roku a 75 % nádorů se objevuje ve věku nad 45 let. Z tohoto důvodu je nezbytné každá 2 roky absolvovat mamografické vyšetření.
 • Hormonální
  U 25 % žen se jedná o dlouhodobé působení ženských pohlavních hormonů (estrogenů) na prsní žlázu. Především jsou ohroženy ženy, které po menopauze nebo po operaci dělohy či vaječníků (předčasná menopauza) užívají hormonální substituci, protože jejich pohlavní orgány přestanou produkovat estrogeny, které jsou důležité pro řadu jiných funkcí v těle (zabraňují osteoporóze/řídnutí kostí). Ženy po menopauze užívají hormonální substituci také pro lepší psychické naladění a duševní pohodu. Na druhou stranu je hormonální substituční léčba nevýhodná z hlediska rizika karcinomu prsu a trombózy. Samotné estrogeny by také mohly zapříčinit vznik karcinomu dělohy.
 • Nutriční
  K rizikovým faktorům patří také obezita a nadbytek tuků v potravě (nasycené mastné kyseliny, které jsou obsaženy například v másle, živočišných tucích, tučných sýrech, majonéze).
 • Zevního prostředí
  Klasickými faktory jsou kouření a nedostatek pohybu.

Některé hormonální a genetické změny jsou zodpovědné také za některá benigní (nezhoubné) onemocnění prsu, jako jsou cysty (fibroepiteliální cystická dysplazie). Tato dysplazie je přednádorovým stavem s výrazně vyšším rizikem vzniku karcinomu. Ale pozor, ne všechny cysty na prsou patří do kategorie fibroepiteliální cystická dysplazie.

Méně významnými, avšak pro lékaře někdy upozorňujícími faktory jsou: časná menstruace, pozdní menopauza, bezdětná žena, vyšší věk při prvním porodu, užívání hormonální antikoncepce a nadměrná zátěž ionizujícím zářením (rentgenové, záření gama).


Coriolus a rakovina prsu - studie 

Po odbornou veřejnost (klinická studie)

Této problematice se věnuje i tato studie. Jedná se nejčastější typ rakoviny u žen. Vyskytuje se u čím dál tím mladších žen. Naštěstí je díky osvětě záchyt poměrně časný, takže je většina nemocných žen vyléčena. Ani nemusí dojít k úplnému odstranění prsu. Ženy však dále procházejí chemo, radio či hormonální terapií. I přes veškeré pokroky jsou zde stále ženy, které nemoci podlehnou a i léčba samotná nemusí být vždy dobře snášená a má negativní dopad na organismus a život ženy.

Image 3

V této studii vědci testovali vliv Coriolu na buňky rakoviny prsu, tj. na buněčnou kulturu, ale také byl test prováděn na myších s rakovinou. Při pokusech na buněčných kulturách se ukázalo, že extrakt z Coriolu nesnižuje proliferaci, množení rakovinných buněk, ale na druhou stranu omezuje jejich migraci a invazivitu, což jsou záležitosti nutné k metastazování. Navíc byla snížena aktivita metaloproteázy, která štěpí složky v mezibuněčném prostoru, čímž napomáhá k vycestování rakovinných buněk, neboť se rozvolní prostředí a rakovinná buňky snadněji proklouzne z místa vzniku rakoviny, nejčastěji pak do lymfatického či krevního systému. Pokud je metaloproteáza neaktivní, snižuje se metastazování. Extrakt tedy působil silně protimetastaticky.

Druhá část studie probíhala na zvířatech, která dostávala po dobu 4 týdnů extrakt z Coriolu. Po této době došlo u léčených myší ke zmenšení, redukci hmotnosti nádorů o 36 % a snížilo se i metastazování do plic o cca 71 % v porovnání s nemocnými zvířaty, která extrakt nedostávala. Díky CT vyšetření se také ukázalo, že pokud jsou myši léčené Coriolem, nedochází u nich k poškození kostí vlivem nádoru jako u neléčených myší. U léčených myší také došlo k posílení imunitního, a to složek, které se podílejí na boji s rakovinnými buňkami. Je tedy patrné, že jsou zde rozdíly mezi tím, jak působí Coriolus na buněčné kultury a jak účinkuje v živém organismu, kde má mnohem větší sílu, neboť do boje s rakovinou zapojuje i imunitní systém |(zdroj Mycomedica.cz).

Coriolus působí protirakovinně, protimetastaticky a imunomodulačně v případě rakoviny prsu.

Zdroj: Luo KW Yue GG, KO CH, Lee JK et al. In vivo anti-tumor and anti-metastassis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary 4T1 carcinoma. Phytomedicine 2014 Jul-Aug; 21 (8-9):1078-87

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Agaricus blazei Murill (AbM) pocházející z brazilských pralesů se podobně jako další medicinální houby stal předmětem zkoumání mnoha vědců, kteří potvrzují jeho účinky ... 
Co se jeho účinků týče, je jedno, zda se jedná o imunoregulaci, přímé protiinfekční či protinádorové působení, nebo vliv na hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, stejně tak jsou zkoumány jeho antioxidační vlastnosti.
více
Polyporus a Reishi patří mezi vitální houby, které mají mnoho zdraví prospěšných účinků. Jsou využívány po staletí tradiční čínskou medicínou ...
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup