603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89

Shiitake - Houževnatec jedlý

Shiitake FOTO

Jiné názvy:

 • latinsky - Lentinula edodes
 • čínsky - Xiang Gu
 • japonsky - Shiitake

Co je Shiitake?

První zmínka o Shiitake se ve spisech TCM nachází již před 2000 lety a časný začátek její kultivace již kolem roku 1000 n. l., dokládá vysokou hodnotu, která se této houbě přisuzuje. Shiitake je rovněž označována „královnou mezi houbami“ a stejně jako dříve i dnes je nejen důležitým prostředkem pro podporu zdraví.


Použití v praxi

V Číně s úspěchem napomáhá:

 • Aktivace imunitního systému (prevence nachlazení) a detoxikace organismu 
 • Kandidózy
 • Výrazné protivirové působení + Coriolus
 • Snižuje hladinu cholesterolu
 • Podpůrná léčba u pohlavních nemocí 

Podpora mediciálních hub:

 • V případě bakteriální a virové infekce + Coriolus, ABM, Reishi, Maitake
 • Regulace cholesterolu a tlaku krve + Reishi, Maitake, Auricularia
 • Antiaterosklerotický účinek + Coprinus, Auricularia
 • Podpora pročištění  střev + Hericium (posiluje tvorbu střevní flóry)
 • Zmírnění onemocnění v případě oslabení kostí a revmatických chorob + Maitake
 • Bránění rozvoji nádorů

Pro více info Terapeutické účinky
Pro více info využijte naši poradnu, Magazín, nebo informace o produktu ZDE

TCM charakteristika

 • teplota – neutrální
 • chuť – sladká
 • tropismus – slezina, žaludek, plíce

Účinky podle tradiční čínské medicíny (TCM) 

 • doplňuje Qi a vyživuje krev
 • rozpouští vlhkost a hlen

Prášek nebo extrakt?

Užívání prášku nebo práškových kapslí je všeobecně doporučováno jako zcela preventivní opatření. Pro terapeutickou léčbu je jednoznačné použití extraktů z medicinálních hub. 

Shiitake FOTO 2.

Vědecká studie týkající se Shiitake

1. Rakovina

Shiitake je velmi výraznou medicinální houbou, kterou se zaobírá i klasická medicína v souvislosti s léčbou nádorových onemocnění.
Shiitake jednak stimuluje imunitní systém a jednak působí přímo na rakovinné buňky.
Posílení aktivity imunitního systému je základní funkce, protože rakovinné buňky mají schopnosti, jak se před imunitním systémem „skrýt“, utlumit ho, čímž mají prostor pro množení. V případě Shiitake se její efekt studuje na buněčných kulturách rakovinných buněk, ke kterým je Shiitake přidána. Jedná se hlavně o zjištění mechanismů, jakými vlastně Shiitake nádorová onemocnění ovlivňuje. Je doloženo, že inhibuje proliferaci i invazivitu různých druhů rakovinných buněk, např. karcinomu laryngu. A to hlavně tím, že u nich navozuje apoptózu, zastavuje buněčný cyklus, tj. dělení buněk.

Klinické studie se prováděli na pacientech s rakovinou žaludku, prsu, trávicího traktu ‒ tlustého střeva, prostaty.
V takové klinické studii byly potvrzeny imunomodulační účinky Shiitake. Během léčby a po léčbě protirakovinnou imunoterapií a k ní přidané Shiitake byla vyhodnocena kvalita jejich života. V době, kdy pacienti krom imunoterapie dostávali i Shiitake, hodnotili svůj subjektivní stav lépe.

Klinické studie probíhaly i u rakoviny žaludku. V této bylo dokonce 650 lidí. Ke klasické chemoterapii byl přidán Lentinan, jenž přispěl k účinnosti chemoterapie, byla i nižší metastatická aktivita u nádoru. V dalších studiích se pak ukázalo, že Shiitake pomáhá prodlužovat dobu přežití a snižuje recidivu nádoru po úspěšné léčbě. Velkým přínosem je, že podávání Shiitake také snižuje negativní dopady chemoterapie na pacienta, zvláště pak třeba na kostní dřeň, která se dostává při radio, chemoterapii velmi snadno do útlumu.

2. Cholesterol

Díky svému složení je Shiitake schopná regulovat hladinu lipidů v krvi. Jednou z takových složek je i eritadenin, který inhibuje S-adenosylhomocystein hydrolázu a urychluje tak vyloučení přijímaného cholesterolu a jeho metabolitů, takže se neukládají v těle. Dochází až k 25% poklesu cholesterolu během jednoho týdne u pokusných krys.
Rozvoj aterosklerózy velmi úzce souvisí s hyperlipidémií, jsou to právě lipidy, LDL, jež se usazují v cévních stěnách. Na králících, kterým byla podávána vysokocholesterolová dieta, bylo testováno, zda Shiitake ovlivňuje rozvoj aterosklerózy. Na konci pokusu byli králíci usmrceni a zkontrolována jejich aorta na přítomnost aterosklerotických lézí. Dle výsledků hladin lipidů se zjistilo, že se snižuje index aterogenity, tedy poklesla hladina cholesterolu, LDL ve prospěch HDL.

Shiitake má též antitrombotické účinky (protisrážlivé).

3. Protiinfekční účinky

Shiitake má silné protiinfekční účinky, které jsou dané jejích schopností posilovat aktivitu imunitního systému, ale také přímo působit na infekční patogeny.

 • Hepatitida B
  Shiitake působí proti virům jako je hepatitida B, čímž ochraňuje i játra. V průběhu podávání Shiitake u 40 pacientů s chronickou formou hepatitidy V došlo ke zlepšení funkce poškozených jater a 17 ze 40 pacientů se stalo seronegativní na Hbe antigen.
 • Herpetický virus
  Přetrvává v těle v latentní podobě a může být reaktivován. Shiitake byla testována na buněčné kultuře nakažené virem. Shiitake blokovala replikaci viru.
 • HIV
  V případě klinické studie, do které byli zařazeni pacienti HIV pozitivní s nízkou hladinou CD4 lymfocytů, bez vážné oportunní infekce. Dostávali buď Lentinan, nebo placebo. U pacientů, kteří užívali Lentinan, došlo ke zvýšení počtu lymfocytů, nebo aktivity neutrofilů. Shiitake také obsahuje laktázu, která má inhibiční vliv na reverzní transkriptázu viru HIV, čímž zabraňuje jeho dělení.
 • Candida Albicans
  Shiitake má též fungicidní účinky a antibakteriální účinky, kterése potvrdily při působení na bakterie, Streptococcus spp.

4. Snížení homocysteinu

Homocystein je dáván do souvislosti s nemocemi kardiovaskulárního a nervového systému, u nichž je detekována jeho zvýšená hladina. Shiitake zvládá u myší, u nichž byla navozena hyperhomocystémie a byly živeny dietou s nedostatkem vitamínu B a folátů, snížit hladinu homocysteinu, zvyšuje aktivitu S-adenosyl-L-homocystein hydrolázy. Tento účinek je tedy prevencí proti vzniku a rozvoji mnoha degenerativních nemocí.  

Shitake FOTO 3.

5. Hepatoprotekce

Shiitake disponuje i hepatoprotektivními účinky (ochrana jater).

6. Diabetes

Jednotlivé pokusy na schopnosti Shiitake jsou nejčastěji prováděny na hlodavcích, u nichž je diabetes indukován, např. podáním streptozotocinu. V případě podávání Shiitake dochází i přes umělé navození diabetu ke snížení hladin krevního cukru, vzrůstá syntéza inzulinu. Navíc se při histologických rozborech tkáně slinivky zjistilo, že Shiitake též udržuje tuto tkáň zdravou, tedy hlavně buňky produkující inzulin.

7. Aktivní principy a oblasti použití

 • Ovlivňování metabolismu cholesterolu

Doplňky z Shiitake snižují alkaloid eritadenin, koncentrace cholesterolu v plazmě a fosfolipidy, ale ne obsah triglyceridu. Mechanismus, který toto způsobuje, ještě není zcela pochopen, i když se ukazuje, že eritadenin má přímý účinek na metabolismus cholesterolu v jaterních buňkách. Bylo již prokázáno, že redukční účinek eritadeninu na cholesterol je úzce spjat s poměrem fosfatidylcholin/fosfatidylethanolamin v játrech. Za pozorovaný redukční účinek na cholesterol může být také zodpovědný přímý inhibiční účinek eritadeninu na metabolismus kyseliny linolové v jaterních buňkách.

 • Antibakteriální a protiplísňový účinek

Pokud dojde k nesprávnému osídlení střev např. E. coli, Staphy­lococcus aureus, Enterococcus faecalis nebo Candida albicans, látky obsažené v Shiitake projevují výrazné antimikrobiální účinky. Růst probatických bifidobakterií a laktobakterií však není ovlivněn doplňky z Shiitake, takže tato medicinální houba může být užívána také pro zásadní vyčištění střev.

 • Stimulace imunitního obranného mechanismu

Bioaktivní beta-glukanová frakce lentinan je považována za účinný stimulant imunitního systému. Zlepšuje distribuci imunoglobulinu IgA na povrchu sliznic, posiluje formování T-buněk specifických na monocyty a zintenzivňuje cytotoxický účinek makrofágů proti bakteriím a virům. Zvýšená imunitní činnost je také úzce spjata se zlepšením tělu vlastní obrany proti nádorům a se snížením vzniku nádorů. Doplňky z Shiitake také způsobují zvýšenou tvorbu specifických protilátek (heterofilní protilátky IgG a IgM), které mohou poskytovat další specifickou imunologickou obranu.

 • Prevence arteriosklerotických poruch

Vědecké studie ukázaly, že Shiitake má antiarteriosklerotický účinek, který může být vysvětlen pozitivním vlivem na metabolismus cholesterolu. Uvádí se také, že Shiitake snižuje tlak krve.

 • Doplňkové užití u HIV infekcí

V mnoha klinických studiích byl také zkoumán účinek látek obsažených v Shiitake na HIV pozitivní pacienty. Tyto látky projevily jak inhibiční účinek na činnost HI viru 1, tak také snížení formování buněk leukémie. Klinická studie zahrnující HIV pozitivní pacienty ukázala, že infuze lentinanu společně s dalšími léčivy vedla ke zlepšení imunologických parametrů. Díky těmto výsledkům se zdá účelné podávat Shiitake HIV pozitivním pacientům jako možné doplňkové opatření.

 • Terapie a prevence nádorů

Přímý inhibiční a dokonce apoptotický účinek na nádorové buňky je zejména připisován polysacharidu lentinanu v Shiitake. Navíc mají pacienti s nádory užitek z posílení imunitního systému, které pomáhá organismu překonat nemoc a působit proti možné recidivě.

Odkazy na klinické studie je možno na vyžádání (zdroj Mycomedica.cz).
Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Shiitake (Lentinula edodes) patří mezi asijské medicinální houby, která se díky svým účinkům rozšířila po celém světě. Je hojně využívána v rámci tradiční čínské medicíny ... 
více
Shiitake (Lentinus edodes, houževnatec jedlý) pochází z Asie, kde je hojně využíván v léčitelství, hlavně pak v tradiční čínské medicíně. Jejími účinky se zabývá i klasická medicína.  
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup