603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89

Hericium - Korálovec ježatý

Hericium FOTO

Jiné názvy:

 • latinsky - Hericium erinaceus
 • čínsky - Hóu tóu gū
 • japonsky - Yamabushitake

Co je Hericium?

Hericium nazývá díky svému vzhledu „lví hříva“. V přírodě parazituje na kmenech listnatých stromů (hlavně buků a dubů) v oblastech s mírným podnebím od Ameriky, přes Evropu až po Asii. V Japonsku a v Číně je ceněné jako kulinářská pochoutka, chutí připomínající mořské plody. V přírodě je velmi vzácný a chráněný.
Ve starověké Číně se užívalo pro poruchy trávicího traktu, jakou jsou žaludeční vředy.
V současnosti je předmětem mnoha studií, které zkoumají vliv Hericia na jeho schopnost stimulovat produkci NGF (nervového růstového faktoru). NGF ovlivňuje růst a život nervových buněk. Nízká úroveň NGF má vliv na vznik Alzheimerovy nemoci či demence. Staří čínští a japonští lékaři dokázali využít jeho funkci An Shen (uklidnit ducha) a znali též jeho příznivý vliv na posílení mozkových funkcí, např. u demence.

Použití v praxi

V Číně s úspěchem napomáhá:

 • Využití na říhání a zápach z úst
 • Nadýmání a kašovitá stolice
 • V TCM se využívá na harmonizaci sleziny
 • Prevence nádorových onemocnění (rakoviny žaludku, střev, jícnu a kůže)
 • Zlepšuje fungování nervového systému, neuropatie
 • Multirezistentní zlatý stafylokok
 • V TCM se využívá na tlaky, bolesti, pálení žaludku, pálení žáhy, vzestup trávících šťáv
 • Nádorová onemocnění (žaludku, jícnu, tlustého střeva, jater, děložního krčku)

Podpora mediciálních hub:

 • Regulace žaludečních a střevních problémů + Reishi, Shiitake, Coprinus
 • Na Helicobacter pylori + Reishi
 • Posílení imunitního systému + kterákoliv medicinální houba
 • Doplňková terapie u nervových onemocnění + Reishi, Cordyceps
 • Tišení depresivních nálad + Cordyceps
 • Neklid a poruchy spánku + Reishi
 • U neurodegenerativních onemocnění

Pro více info Terapeutické účinky
Pro více info využijte naši poradnu, Magazín, nebo informace o produktu ZDE


TCM charakteristika

 • teplota – neutrální
 • chuť – sladká, fádní
 • tropismus – slezina, žaludek, srdce (dle jiných zdrojů + játra, ledviny či všechny okruhy)

Účinky podle tradiční čínské medicíny ( TCM) 

 • posiluje žaludek a reguluje jeho Qi
 • doplňuje slezinu a napomáhá trávení
 • uklidňuje ducha Shen a posiluje činnost mozku
 • působí na všechny orgánové soustavy

Hericium FOTO 2.

Prášek nebo extrakt?

Užívání prášku nebo práškových kapslí je všeobecně doporučováno jako zcela preventivní opatření. Pro terapeutickou léčbu je jednoznačné použití extraktů z medicinálních hub.


Vědecká studie týkající se Hericia

Pro odbornou veřejnost

1. Demence

Hericium ovlivňuje centrální nervový systém a to včetně jeho mentálních funkcí. Tyto schopnosti byly testovány i na pacientech s lehkou demencí. U 6 ze 7 pacientů došlo k výraznému zlepšení stavu, tj. zlepšila se komunikace, porozumění i paměť. I další studie, a to na 30 pacientech, dokázala pozitivní vliv Hericia na kognitivní funkce a to bez vedlejších účinků. Krom zlepšení mentálních funkcí zasahuje Hericium i do psychického stavu. Tlumí depresi, poruchy spánku. Testy proběhly na ženách a trvaly 4 týdny. U pacientek se zlepšila schopnost soustředění, snížila se úzkost, podrážděnost a deprese.


Hericium FOTO 3.

2. Demyelinizační nemoci

Demyelinizační nemoci vedou k narušení funkce nervového systému, zpomalení, až přerušení vedení nervových vzruchů. Takto se to děje i u roztroušené sklerózy (RS), kdy jsou vinou autoimunitních reakcí ničeny myelinové pochvy nervových vláken. Hericium se ukázalo být nápomocné i při demyelinizačních nemocech. Napomáhá procesu zrání myelinových vláken, a to díky přítomnosti NGF , nervového růstového faktoru. Snižuje však i reaktivitu imunitního systému, a tak předchází i poškození nervových vláken.

 • Neuropatie, poškození nervů, reparace a ochrana nervů

NGF, nervový růstový faktor, je velmi důležitou složkou Hericia, která napomáhá nervy chránit a reparovat. Toto dokládá např. studie na diabetických krysách, kdy vysoká hladina cukru poškozuje i nervy a v důsledku toho byly běžné stimuly vnímání bolestivě, např. tepelné, tlakové. Při podávání Hericia se u těchto krys se zvýšil práh bolesti, snížila se hladina cukrů, koncentrace volných radikálů. Došlo tedy ke zlepšení stavu nervů a snížilo se riziko jejich poškození, které se v přítomnosti vysoké glykémie a volných vysoce reaktivních kyslíkových radikálů zvyšuje.

 • Poranění nervů

Poranění nervů není ničím výjimečným. Nerv může být zhmožděný, porušený, rozdrcený či přerušený, nejčastěji v souvislosti s jiným zraněním. Hojení nervů je záležitostí dlouhodobou a mnohdy nerv nezregeneruje zcela. Hericiální nervový růstový faktor podporuje růst nervů, tedy jejich zhojování. Po podávání Hericia se obnovila funkčnost nervu (u krys), což bylo sledováno dle toho, zda krysy opět mohly používat poškozenou končetinu, dále pak i histologicky, kdy se ukázalo, že Hericium zlepšilo a urychlilo regeneraci nervu.

3. Ovlivnění metabolismu lipidů

Podobně jako jiné houby má i Hericuim vliv na hladiny lipidů v krvi.Pokusy jsou nejčastěji prováděny na laboratorních hlodavcích, jež jsou krmeni vysokotučnou stravou, a krom kontrolní skupiny je jim podávána i houba.Prokázalo se, že u myší, jimž bylo Hericium podáváno, nedochází k tak výraznému nárůstu hmotnosti, množství tuku a triglyceridů.
V jiném pokusu pak bylo prokázáno snížení celkového cholesterolu, LDL, fosfolipidů, atero index a aktivita jaterní HMG-CoA reduktázy, naopak vzrostla hladina HDL.Snížení hladiny lipidů v krvi jde ruku v ruce se snížením rizika rozvoje aterosklerózy i diabetu II.

4. Protiinfekční účinky

Stafylokok aureus methicilin resistentní je nazývám MRSA. Je postrachem nemocničních oddělení, kde působí nozokomiální infekce. V důsledku rezistence na antibiotika je i příčinou úmrtí hospitalizovaných pacientů. Hericium obsahuje složky, jež mají anti-stafylokokové účinky. Krom stafylokoka je prokázána také účinnost proti Helicobacteru pylori, který je častou příčinou vzniku gastritid a žaludečních vředů. Hericium dokáže tyto bakterie inhibovat. Dále pak byla prokázána účinnost proti E. coli, Bacillus subtilis, Candida albicans ....
Hericium má i protivirové účinky, jedná se např. o inhibici reverzní transkriptázy, která je nutná pro replikaci viru HIV. Za tímto efektem stojí hericiový lektin ‒ Hericium erinaceum agglutinin (HEA). Ten má navíc i imunostimulační a protirakovinné účinky.

5. Záněty žaludku / gastritidy

V případě indikování gastritidy, při poškození žaludeční výstelky, se ukázalo, že Hericium působí jako podpůrný hojivý prvek. Ochraňuje buňky žaludeční sliznice před poškozením etanolem. Hericium zamezilo rozvoji žaludečních vředů, léze byly značně omezené oproti krysám, které před podáním etanolu nebyla předléčené Hericiem. Extrakt totiž mimo jiné snížil totiž migraci imunitních buněk stojících za rozvojem zánětu do žaludeční sliznice.

6. Protirakovinnové účinky

Hericium má silné protirakovinné účinky, jednak působí přímo na rakovinné buňky a jednak posiluje imunitní systém, aby dokázal rakovinné buňky napadat. Výsledky testů potvrdily, že Hericium je účinné v případě rakoviny střev u myší, kdy inhibuje metastazování do plic. Všechny provedené testy potvrdily cestu ke snížení metastazování, redukci nádorové hmoty.
Tento negativní vliv na rakovinné buňky se projevuje i v případě hepatocelulárního karcinomu. Kde působí jako prvek, který zvyšuje efektivitu léčby doxorubicinem. Nejen solidní nádory jsou potlačovány Hericiem. Podléhají mu i leukemické buňky.

7. Antiagregační vlastnosti

Stavy, kdy dochází ke zvýšené tvorbě trombů, jsou relativně části. Tromby nejen omezují, až zastavují průtok krve, ale také se mohou změnit v embolus a jeho části být vmeteny do cévního řečiště srdce či mozku. V průběhu tvorby trombu dochází k agregaci trombocytů. Je tedy vhodné tuto agregaci omezit, či zastavit. Hericium a jeho hericenony vykazují protidestičkovou aktivitu. Nejvíce pak inhibují kolagenem indukovanou agregaci.

8. Antidiabetické účinky

Podávání Hericia prokazatelně snižuje hladinu cukrů v krvi, glykémie. Aktivní principy a oblasti použití

9. Redukce zánětu u gastritidy

Klinické studie uvádějí významné zlepšení zdraví u pacientů s gastritidou během cílené doplňkové léčby Hericium. Kromě symptomů se zlepšil také výskyt zánětu a složení struktur sliznice. Nálezy německého výzkumu ukazují antimikrobiální účinek na patogen Helicobacter pylori, který je těsně spjat s gastritidou a žaludečními vředy.

10. Protinádorové a nádor potlačující účinky

Definované ve vodě rozpustné polysacharidy z Hericium projevují mimořádné protinádorové a antimetastatické vlastnosti. Zvyšují aktivitu makrofágů a ostatních imunocytů s ohledem na rakovinné buňky a zdá se, že jsou schopny omezovat formování metastáz. Výtažky z Hericium mají také antimutagenní účinek, který vysvětluje jejich důležitost v prevenci rakoviny

11. Stimulace imunitního systému

Složky Hericia mohou zvýšit proliferaci T- a B-lymfocytů. To všeobecně posiluje imunitní systém a zvyšuje tělu vlastní obranyschopnost před antigeny.

12. Regenerativní účinek u nervových onemocnění

Erinaciny jsou schopny podporovat regeneraci nervových buněk a růst nervových vláken. Vědci prokázali, že určité erinaciny mohou napodobovat protein zvaný NGF (nervový růstový faktor), který je potřebný pro vývoj a zachování důležitých nervových buněk. To dělá použití této medicinální houby zvlášť zajímavé pro Alzheimrovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a roztroušenou sklerózu.

13. Psychologická regulace

Studie úspěšně demonstrovaly, že Hericium může mít pozitivní účinek na depresivní nálady, poruchy spánku, nervozitu a onemocnění související se stresem. Je podporována přírodní, zdravá rovnováha psyché.

Odkazy na klinické studie je možno na vyžádání (zdroj Mycomedica.cz).
Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Hericium, korálovec ježatý, je medicinální houbou, která je využívána např. v tradiční čínské medicíně. Její vliv na zdraví je testován i vědecky.
více
Hericium erinaceus (korálovec ježatý) dostal své jméno dle tvaru připomínající korál. Jedná se o parazitickou houbu rostoucí na kmenech stromů, pařezů. Má významné postavení v léčebných systémech tradiční čínské medicíně.
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup