603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89

Maitake - Trsnatec lupenitý

Maitake FOTO

Jiné názvy:

 • latinsky - Grifola frondosa
 • čínský - Hui shu hua
 • japonsky - Maitake

Co je Maitake?

Maitake parazituje v přírodě na kmenech dubů. Maitake v překladu z japonštiny znamená tančící houba, protože lidé tančili radostí.  Najít divoce rostoucí Maitake je obtížné, houba byla velmi drahá a tak houbaři místa nálezu tajili a často se tato informace předávala z generace na generaci. V Číně se užívala již dobách dynastie Han (206-220 n.l.).
Dnes se zkoumá její velmi silné protinádorové působení. Maitake má široký potenciál v blahodárných účincích na lidské tělo. Maitake obsahuje celou řadu medicinálních látek, především je pozoruhodný její vysoký obsah ergosterolu, což je předstupeň vitaminu D. Maitake díky svým účinkům dokáže harmonizovat metabolismus člověka.

Použití v praxi

V Číně s úspěchem napomáhá:

 • Doplňková terapie u nádorového onemocnění prsu
 • U mužů karcinom jater, plic, slinivky či prostaty
 • Zlepšení obranyschopnosti proti virům
 • Snižuje hladinu tuků
 • Optimalizovat krevní tlak 

Podpora mediciálních hub: 

 • Doplňková terapie pro diabetes  II. typu + Coprinus, AbM
 • Prevence metabolického syndromu + Coprinus
 • Podpora regulace váhy + Hericium, Reishi, Cordyceps
 • Posílení imunitního systému + AbM, Reishi a Coriolus
 • Zlepšení snášenlivosti účinků ozáření a chemoterapie + AbM, Reishi, Coriolus, event. Hericium
 • Osteoporóza + Shiitake  
 • Slabost močového měchýře, zástava močení + Reishi – u starších, + Cordyceps – u mladších), „ochranná“ houba u lidí staršího věku

Pro více info Terapeutické účinky
Pro více info využijte naši poradnu, Magazín, nebo informace o produktu ZDE

TCM charakteristika

 • teplota – neutrální
 • chuť – sladká
 • tropismus – plíce, ledviny, tlusté střevo (všech pět okruhů)

Účinky podle tradiční čínské medicíny (TCM) 

 • doplňuje slezinu a její Qi
 • odvádí vlhkost
 • tonizuje ledviny a játra
 • pročišťuje horkost
 • uklidňuje ducha

Maitake prášek

Prášek nebo extrakt?

Užívání prášku nebo práškových kapslí je všeobecně doporučováno jako zcela preventivní opatření. Pro terapeutickou léčbu je jednoznačné použití extraktů z medicinálních hub.


Vědecká studie týkající se Maitake

Pro odbornou veřejnost

1. Rakovina

Maitake je díky vysokému obsahu bioaktivních složek velmi úspěšná v ovlivňování rakovinného bujení. Její účinky se odvíjejí od schopnosti posilovat imunitní odpověď a přímého působení na rakovinné buňky. Krom jiného působí i na neoangiogenezi, již tlumí, tím zmenšuje přísun živin k tumoru a zároveň jeho možnost metastazovat krevní cestou. Proběhlo mnoho studií přinášejících výsledky dokládající pozitivní vliv Maitake.
Při klinických studiích u pacientů trpících rakovinou prsů, jater, plic se popisuje synergický efekt Maitake s klasickou léčbou, např. podávání D frakce z Maitake a mitomycinu, pak je možné dávku cytostatik snížit. U pacientů se často setkáváme se zvýšením hladiny IL-2 a zvýšení počtu T lymfocytů. Navíc je podávání Maitake také spojeno se zmírněním nežádoucích účinků chemoterapie, jako je zvracení, nevolnost, ztráta vlasů ... 
Mnohé pokusy se provádí přímo na buněčných kulturách rakovinných buněk, např. u ledvinných rakovinných buněk došlo v přítomnosti Maitake ke snížení viability a smrti rakovinných buněk, a to již do 24 hodin. U těchto buněk je zastaven buněčný cyklus, tj. dělení, je nastartována apoptóza, zvyšuje se aktivita proapoptotického proteinu Bax a je potlačená aktivita protiapoptotického proteinu Bcl-2.

2. Antiinfekční účinky

Všechny houby jsou známé svými antiinfekčními účinky, které jsou opět dány souběhem dvou faktorů, aktivace imunitního systému a přímého působení na infekční agens.
Z virů, které dokáže tlumit Maitake, můžeme jmenovat např. HIV. Byly prováděny i klinické studie na pacientech. Sledoval se počet CD4+ lymfocytů, který u nemocných prudce klesá, virová zátěž, symptomy patřící k nemoci, přidružené nemoci a subjektivní pocit… u mnohých testovaných došlo ke zvýšení počtu CD4+ lymfocytů, stejně tak u některých došlo ke snížení virové zátěže a valná část se subjektivně při podávání Maitake cítila lépe. Je možné říci, že posílení imunitního systému ochrání pacienty před dalšími infekcemi, ke kterým jsou velmi náchylní.
I v případě hepatitidy B má Maitake velmi pozitivní vliv. Zvláště je-li kombinována s interferonem alfa, který patří mezi standardní léčbu. V takovém případě dochází k výraznému snížení replikace viru, virové aktivity, tudíž i ke zlepšení stavu pacienta a ochraně jaterní tkáně.
Do třetice je možné jmenovat herpetický virus. Protein obsažený v Maitake dokáže v pokusech in vitro inhibovat replikaci viru. Pokud je podán v dostatečné koncentraci dokáže snížit vážnost virové blefaritidy, neovaskularizace a poničení rohovky u infikovaných myší.

Nejen viry, jsou to i bakterie, které Maitake dokáže ovlivnit, a snížit jejich dopady na zdraví i život. Testy se prováděly u infekcí listerií a MRSA, methicilin rezistentního stafylokoka. Myši byly nakaženy těmito patogeny. Bez léčby tyto zahynuly do tří dní. Pokud ovšem dostávaly D frakci z Maitake, přežilo až 60% myší do 10. dne. Další zkoumání pak ukázala, že léčené myši mají mnohem vyšší aktivitu makrofágů, je vyšší tvorba IL-1 atd.

3. Diabetes, cukrovka

Léčba diabetu spočívá hlavně ve snaze snížit hladinu cukru v krvi, lze toho dosáhnout mnoha způsoby, dietou, farmaky či podáváním inzulinu. I Maitake ale dle různých studií dokáže snížit glykémii.
Nejčastěji se pokusy provádí na laboratorních hlodavcích u nichž je indukován rozvoj diabetu. Snížení glykémie jde často ruku v ruce i se snížením hladin lipidů. Zjistilo se, že Maitake tlumí aktivitu alfa glukosidázy i alfa amylázy, snižuje koncentraci glykovaného hemoglobinu aj. Krom snížení aktivity enzymů souvisejících s diabetem má Maitake také ochranný vliv na slinivku, nedochází k destrukci β buněk produkujících inzulin, to je dáno také její schopností neutralizovat volné radikály.
Maitake také dokáže zvýšit citlivost tkání na inzulin, neboť je to velmi často právě inzulinorezistence, která stojí za diabetem II. typu. Efekt snížení glykémie se prokázal i v jedné malé klinické studii, kam bylo zařazeno 5 pacientů s diabetem II typu. U jednoho pacienta se při užívání Maitake podařilo dostat nemoc pod kontrolu a odstranit tak medikaci. U zbylých došlo k 30% poklesu cukrů v krvi.

4. Lipidy, kardiovaskulární systém, váha

Zvýšená hladina cholesterolu a lipidů je v současné době velkým problémem. Roli v tom samozřejmě sehrává i nesprávné složení stravy. Vzhledem k tomu, že je zde souvislost mezi lipidy a rozvojem kardiovaskulárních nemocí a zvýšením hmotnosti, je nutné lipidy v krvi snižovat. S tím pomáhá i Maitake. Ve studích se opakovaně prokazuje její hypolipidemický potenciál. Např. u myší či krys, jež jsou krmeny vysokocholesterolovou dietou se po přidání Maitake do stravy dostavuje snížení hladiny celkového cholesterolu v krvi, ale také cholesterolu v játrech, koncentrace triglyceridů, LDL, fosfolipidů ... 
Maitake také snižuje endogenní produkci cholesterolu. Nedochází k výraznému zvýšení hmotnosti jater, což nasvědčuje tomu, že v přítomnosti Maitake nedochází k akumulaci tuků v těle, neboť zvyšuje jejich vylučování.

5. Vysoký krevní tlak

Zvýšení krevního tlaku je možné dát i do přímé souvislosti s diabetem, vysokou hladinou cholesterolu ... Maitake se aktivně podílí na snižování krevního tlaku touto cestou. Jedna studie však ukázala, že ačkoli v jejím průběhu nedošlo u pokusných zvířat ke změně hladin lipidů, došlo u nich ke snížení krevního tlaku. To nahrává možnosti, že Maitake ovlivňuje krevní tlak i jinými mechanismy.

6. Váha

Kontrola hmotnosti samozřejmě souvisí i s ovlivňováním hladin lipidů. Pokusy byly prováděny na krysách, jež byly krmeny vysokoenergetickou stravou, ta část z nich, jíž byla podána Maitake, došlo ke ztrátě, nenárůstu hmotnosti. I v případě observační studie, v níž bylo 30 respondentů, došlo u těchto při podávání Maitake ke ztrátě hmotnosti a to až 12 kg za 2 měsíce.

7. Hepatroprotektivní účinky (ochrana jater) 

Jaterní tkáň je neustále vystavována velkému množství škodlivých látek. Je tedy jen logické, že při velké zátěži mohou být poškozena. Jedním z mechanismů, jak Maitake ochraňuje játra, je schopnost snižovat zatížení jater lipidy, nedochází ke steatóze, která bývá předstupněm k fibrotizaci jater. U nemocných hepatitidou snižuje dopad infekce na játra. Navíc je zde i důkaz, že Maitake snižuje dopad autoimunitní hepatitidy na játra. Tato byla vyvolána u pokusných myší. Ve skupině, které byla podávána Maitake, došlo ke snížení hladin AST, GPT, které jsou odrazem poškození jater. Také moduluje aktivitu imunitního systému a navozuje stav remise.

8. Imunita

Maitake má velmi silný vliv na imunitní systém. Zvláště pak jeho součást β-glukan dokáže stimulovat hlavně vrozenou část imunity, a to hlavně vazbou na TLR receptory, stimuluje však i adaptivní složku imunity. Tím dochází k aktivaci imunitních buněk, zvýší se produkce cytokinů, např. TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-6, fagocytární aktivita atd. Toto se potvrzuje zvláště při studiích zabývajících se protirakovinnými účinky Maitake.
Studie provedená na myších splenocytech, kterým byl předtím podávána Maitake, se ukázalo, že se zvýšila koncentrace IL-10, IFN-γ a oxidu dusnatého. Také se v porovnání s kontrolou snížila produkce IgE protilátek, jež jsou spjaté s alergiemi. Již zde je tedy vidět, že Maitake dokáže napomoci i tlumení imunitní odpovědi, a to právě díky IL-10, a alergie pak ovlivňovat přesunem reaktivity od Th2 k Th1.
Tlumení imunitního systému je potřebné třeba u autoimunitních nemocí, mezi ně patří i zánětlivá střevní onemocnění. V případě např. Crohnovy nemoci se zvyšuje produkce TNF-α a mnohdy se podávají léky, které tento cytokin blokují. Při použití Maitake došlo ke snížení produkce TNF-α, ale také k nesnížení tělesné hmotnosti, ulceraci střeva atd. u krys, jimž byl podán trinitrobenzen způsobující střevní zánět.

Zajímavým efektem Maitake je schopnost podpořit kostní tkáň. Přibývá lidí, kteří trpí osteopenií či osteoporózou. Maitake posiluje produkci kostní tkáně díky stimulaci osteoblastů. Zvyšuje se též hladina alkalické fosfatázy a mineralizace kostí.

9. Aktivní principy a oblasti použití

 • Antidiabetický účinek

Testy prokázaly, že tzv. SX-frakce, glykoprotein specifický pro Maitake, může zvyšovat snášenlivost glukózy bez působení na sekreci inzulínu. Byl dokumentován také účinek na snižování krevního cukru. Předpokládá se, že složky Maitake minimalizují periferní inzulínovou odolnost u diabetu typu 2 a mají tak pozitivní vliv na úroveň krevního cukru. Bylo objeveno, že doplňky Maitake mají podobný stupeň účinnosti jako léčivá antidiabetická farmaceutika. Zdá se, že alfa-glukan z Grifola frondosa má také přímý účinek na inzulínové receptory buněk a tak normalizuje citlivost na inzulín. Maitake také současně kontroluje snižování tlaku krve ovlivňováním systému renin–angiotensin. Bylo také dokázáno, že celá Maitake je kvalitnější než izolované složky. A navíc, houba dokáže snižovat zásoby tuků v tkáních, čímž podporuje úbytek váhy.
Maitake může být také dobře použita jako preventivní opatření v případě rizika cukrovky. Studie na zvířatech ukázaly, že dochází ke snižování koncentrace glykovaných proteinů, které přispívají k dlouhodobým následkům cukrovky, jako jsou mikro- a makroangiopatie.

 • Protinádorové mechanismy účinku

Maitake vykazuje inhibiční účinek na produkci a reprodukci nádorových buněk in vitro a in vivo. Zdá se, že zejména specifický polysacharidový peptid (GFPS1b) je mimořádně účinný při inhibici proliferace nádorových buněk. Tato složka přerušuje metabolismus nádorových buněk tím, že mění mitochondriální membrány rakovinných buněk. Orsellin aldehyd má také cytotoxický účinek na nádorové buňky a vede k apoptóze. Naproti tomu D-frakce z Maitake zlepšuje tělu vlastní obranyschopnost aktivováním makrofágů a T-buněk, stejně jako zvyšováním účinnosti přirozených zabijáckých buněk s ohledem na nádorové buňky.
Japonská studie prokázala, že složky Maitake vedly k významnému zlepšení v symptomech u 58% pacientů s rakovinou jater, 68% pacientů s rakovinou prsu a 62% pacientů s rakovinou plic. Doplňková aplikace s chemoterapií zvýšila aktivitu imunokompetentních buněk o faktor mezi 1,2 a 1,4.

 • Antivirové vlastnosti

První známky antivirových vlastností beta-glukanů v Maitake otevřely nové možnosti pro doplňkovou terapii. Bylo již například prokázáno, že D-frakce může snižovat násobení virů hepatitidy B u infikovaných pacientů, pokud je užívána v kombinaci s interferonem. Také herpes virus může být inaktivován specifickým proteinem Maitake. S tímto úmyslem se již také diskutuje průvodní léčba Maitake u infekcí HIV.

Odkazy na klinické studie je možno na vyžádání (zdroj Mycomedica.cz).
Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Maitake je hlavně využívána jako léčebný prostředek v tradičních asijských medicínách. Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý nebo též tančící houba) pochází z Japonska, roste v trsech na zemi, častěji však u kořenů stromů a pařezů ...
více
Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) patří mezi dřevokazné chorošovité houby. Její popularita je největší v Asii, odkud také pochází. Zde je využívána v tradičních medicínách. Nevyhýbá se jí ani současná věda ...    
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup