603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89

Obchodní podmínky a oznámení EET

Obchodní podmínky

Institut zdraví
Poradenské centrum pro podporu zdraví -  Ing. Zdenka Sedláčková

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  uvedeného e-shopu, se sídlem Ještětice 5, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IČO: 632 11 971, DIČ: CZ5951150227 (nejsme plátci DPH), vydané 25.3.1996 Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou pod ev.č. 360705-3405 upravují v souladu s § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) www.poradnaprozdravi.cz. 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah nezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu www.poradnaprozdravi.cz je pouze informativního charakteru s písemným povolením dodávajících firem na uveřejnění příslušných produktů v tomto internetovém obchodu a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu www.poradnaprozdravi.cz, nebo prostřednictvím telefonu či emailu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí maximálně do 1 dne přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě. Potvrzení není akceptací prodávajícího k návrhu na uzavření kupní smlouvy.  

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýkoliv sankcí až do okamžiku  připraveného zboží k odeslání. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit písemně prostřednictvím emailu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřená akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akcceptaci se považuje odeslání připraveného zboží prodávajícího kupujícímu, nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.4.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny spojené s poštovným/balným/doběrečným jsou pouze do 5 kg váhy celkového odebraného zboží. Pokud se však vyskytne celkové objednané zboží nad 4 kg váhy, prodávající si vyhrazuje individuální právo na navýšení ceny této služby. Informovat však prodávající bude kupujícího o případných změnách telefonicky, nebo e-mailem k jeho schválení. Ceny zboží a služeb (např. poštovné, doběrečné) vedené na webovém rozhraní jsou v CZK, včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím internetových komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto internetových komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, případně telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti banka (dále jen „účet prodávajícího“)
c) bezhotovostně platební kartou (pokud umožňuje dopravní služba)
d) bezhotovostně příslušnou platební bránou (připravujeme GoPay ...) 

3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na píjemné (emailem) vyžádání kupujícího.

3.3. Pokud kupující žádá platbu přes Zálohovou fakturu, bude kupujícímu vystavena a zaslána emailem. Faktura o zaplacení Zálohové faktury bude zaslána kupujícímu s dodáním zboží.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

4.1. Náklady na poštovné, balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.  Tyto náklady se řídí cenami uvedenými u příslušných dopravců (viz dopravné při objednávce).

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v oobjednáve, je kupující povinen převzít tuto zásilku při dodání. Kupující musí respektovat pouze 1 dodání ČP Balík do ruky, PPL dopravce. Dále kupující musí respektovat dobu uložení objednaného zboží ve zkrácené době 5 dnů.

4.3. V případě, že je z důvodů na starně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (ještě 1x), nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, ale i  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit při převzetí zboží a zhotovit písemný zápis s podpisy obou stran. Dále v případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí, či poškození zásilky (plati i při zboží v tekutém, krémovém či jiném stavu) nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Zboží zasíláme po území České republiky. Dodání mimo ČR řešíme individuálně.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to do čtrnácti (14) dnů  od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně (doporučeně) na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoží přílohu obchodních podmínek.

Formulář ke stažení Odstoupení od smlouvy

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijat (např. Česká pošta Balík do ruky vrátit zpět totožný dopravcem/Česká pošta Balík do ruky, nebo dle písemné dohody (emailem) obou stran. 

5.3.Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží (resp. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud se jedná o zboží (křehké, rozbitné, tekuté) musí být vráceno poštovní cestou v neporušeném stavu a označeno křehké.

5.4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí v neporušeném stavu. Prodávající se zavazuje, že finanční prostředky kupujícímu vrátí na písemně uvedený účet nejdéle však do 30 dnů od obdržení vráceného neporušeného zboží prodávajícímu.

5.5. Kupující má v souladu s § 1832 Občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné), při jeho pořízení (nepřevzetí objednaného zboží), nikoliv vrácení zboží.Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednáve dražší způsob dopravy).

5.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanocení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
b) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hyfienických důvodů jej není možné vrátit
c) zboží které bylo dodáno i v ochranné krabičce a ta byla nešetrně (proříznuto, pomačkáno, natrženo) otevřena  

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen  spolu se zbožím  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dokud dárek bude (opotřebený, otevřený z ochranného obalu) kupující nemá nárok na vrácení zboží jako celek.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.  V takovém případě o tom  kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu nejdéle do čtrnácti (14) dnů.

5.10. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že: (platí pouze pro přístrojovou techniku)

  • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů
  • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

5.11. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněny Záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
  • že kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího
  • že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

5.12. V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek Kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí Kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace nebo opravou podle platného sazebníku.

6. PRÁVA VADNÉ PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující převzal zboží:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající (resp.dovozce, výrobce) popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
c) zboží odpovídá jakosti nebo předloze
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu (zkrácená doba expirace- uvedeno), pro kterou byla nižší cena uvedena. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, avšak pokud sleva již u prodávajícího produktu nebyla snížená při nákupu (slevy nelze sčítat).

6.3. Kupující sdělí písemně (emailem) prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámení vady, pokud však nebylo před uskutečněným nákupem dohodnuto snížení ceny (zkrácená doba expirace) z tohoto důvodu.

6.4. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující u prodávajícího písemnou cestou (email, formulář) na adrese: Ještětice 5, 516 01  Rychnov nad Kněžnou kam zasílá vrácené zboží. Vyplněný formulář se zasílá (poštou, emaile) na adresu: info@poradnaprozdravi.cz

7. EVIDENCE TRŽEB A OZNÁMENÍ EET

7.1. Podlezákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku však nejpožději do 48 hodin.

7.2. Prodávající vystavuje účtenky pouze (prodej za hotové) dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zaslané emailem, či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předány pouze data nezbytně nutná pouze pro účely přepravy zboží kupujícímu.

8.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně na adresu firmy prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9. KOMUNIKACE

9.1. Pokud potřebujete provozovateli webu sdělit nějakou informaci, použijte prosím některý z kontaktů uvedený v Kontaktech. 
Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat případné potvrzení o přijetí objednávky, kopie této objednávky a informaci o distribuci na e-mail zákazníka předaný v rámci objednávky. Tato komunikace není považována za nevyžádanou komunikaci (SPAM).

10. PRÁVNÍ MINIMUM

10.1. Nelékové přípravky, které je možné nakoupit v internetovém obchodě www.poradnaprozdraví.cz  nejsou určeny k léčbě nemocí. Nacházejí využití v oblasti kosmetických přípravků pro ochranu, čištění a zlepšení stavu pokožky. V případě potravinových doplňků – suplementů (nenahrazující obvyklou stravu) nahrazující nedostatek určitých látek, jako jsou vitamíny, minerály, stopové prvky apod. Zodpovědnost za jejich působení nese výrobce dle návodu. V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se obraťte na lékaře.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Více informací Dodací a platební podmínky

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné od 16. listopadu 2018
Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.

V Ještěticích 16.11.2018

Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup