603 48 77 89      Po-Čt 9:00 - 16:00
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Máte problémy s řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech odlupující se pokožku?
Více info zde ...

S nemocemi je to stejné jako s ledovcem, nad hladinou je vidět jen daleko menší část, než se skrývá pod hladinou. Program detoxikace znamená zjednodušeně odstraňování jedů, toxinů. Tyto látky vyvolávají v našem organismu vážné zdravotní komplikace. Nepřetěžujte Váš vnitřní detoxikační systém a udržujte jej v čistém a kvalitním stavu. Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fyzická osoba podnikající: Ing. Zdenka Sedláčková 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  uvedeného e-shopu, se sídlem Ještětice 5, Solnice, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IČO: 632 11 971, DIČ: CZ5951150227 (nejsme plátci DPH), vydané 25.3.1996 Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou pod ev.č. 360705-3405 upravují v souladu s § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) www.poradnaprozdravi.cz. 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah nezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu www.poradnaprozdravi.cz je pouze informativního charakteru s písemným povolením dodávajících firem na uveřejnění příslušných produktů v tomto internetovém obchodu a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu www.poradnaprozdravi.cz, nebo prostřednictvím telefonu či emailu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí maximálně do 1 dne přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě. Potvrzení není akceptací prodávajícího k návrhu na uzavření kupní smlouvy.  

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýkoliv sankcí až do okamžiku  připraveného zboží k odeslání. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit písemně prostřednictvím emailu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřená akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akcceptaci se považuje odeslání připraveného zboží prodávajícího kupujícímu, nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.4.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny spojené s poštovným/balným/doběrečným jsou pouze do 2 kg váhy celkového odebraného zboží. Pokud se však vyskytne celkové objednané zboží nad 2 kg váhy, prodávající si vyhrazuje individuální právo na navýšení ceny této služby. Informovat však prodávající bude kupujícího o případných změnách telefonicky, nebo e-mailem k jeho schválení. Ceny zboží a služeb (např. poštovné, doběrečné, příplatek za křehké zboží) vedené na webovém rozhraní jsou v CZK, včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím internetových komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto internetových komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, případně telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti banka (dále jen „účet prodávajícího“)
c) bezhotovostně platební kartou (pokud umožňuje dopravní služba)
d) bezhotovostně příslušnou platební bránou (připravujeme GoPay ...), pokud je tato služba umožněna 

3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu fakturu o prodeji, která slouží jako daňový doklad. Tento doklad je možno zaslat i emailem na emailovou adresu kupujícího.

3.3. Pokud kupující žádá platbu přes Zálohovou fakturu, bude kupujícímu vystavena a zaslána emailem. Faktura o zaplacení Zálohové faktury bude zaslána kupujícímu s dodáním zboží, nebo opětovně emailem. 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

4.1. Náklady na poštovné, balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.  Tyto náklady se řídí cenami uvedenými u příslušných dopravců (viz dopravné při objednávce).

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít tuto zásilku při dodání. Kupující musí respektovat pouze 1 dodání ČP Balík do ruky, PPL dopravce. Dále kupující musí respektovat dobu uložení objednaného zboží ve zkrácené době 5 dnů.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (ještě 1x), nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, ale i  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit při převzetí zboží a zhotovit písemný zápis s podpisy obou stran. Dále v případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí, či poškození zásilky (plati i při zboží v tekutém, krémovém či jiném stavu) nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Zboží zasíláme po území České republiky. Dodání mimo ČR řešíme individuálně.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to do čtrnácti (14) dnů  od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně (doporučeně) na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoží přílohu obchodních podmínek.

Formulář ke stažení: Odstoupení od smlouvy - nesplnění závazku

5.2. V případě nesplnění závazku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů (zákonem daném termínu) od odstoupení kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijat (např. Česká pošta Balík do ruky vrátit zpět totožný dopravcem/Česká pošta Balík do ruky, nebo dle písemné dohody (emailem) obou stran. 

5.3.Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží (resp. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud se jedná o zboží (křehké, rozbitné, tekuté) musí být vráceno poštovní cestou v neporušeném stavu a označeno křehké.

5.4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí v neporušeném stavu. Prodávající se zavazuje, že finanční prostředky kupujícímu vrátí na písemně uvedený účet nejdéle však do 14 dnů od obdržení vráceného neporušeného zboží prodávajícímu (vracíme neprodleně).

5.5. Kupující má v souladu s § 1832 zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné), při jeho pořízení (nepřevzetí objednaného zboží). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob dopravy).  

5.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanocení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
b) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
c) zboží které bylo dodáno i v ochranné krabičce a ta byla nešetrně (proříznuto, pomačkáno, natrženo) otevřena
d) u potravinových doplňků a krémů nesmí být porušen ochranný obal

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dokud dárek bude (opotřebený, otevřený z ochranného obalu) kupující nemá nárok na vrácení zboží jako celek.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu nejdéle do čtrnácti (14) dnů (vracíme neprodleně).

5.10. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že: (platí pouze pro přístrojovou techniku)

 • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů
 • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

5.11. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněny Záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
 • že kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

5.12. V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek Kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí Kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace nebo opravou podle platného sazebníku.

5.13. Reklamace včetně odstranění případné vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

5.2. Záruka a jakost:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. „Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení". U potravinových doplňků doba expirace - použitelnosti/šarže je vždy vyznačena na obalu produktu. „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po dobu expirace způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu". Pro uplatnění reklamace potravinový doplněk nesmí být zákazníkem otevřen, či nijak poškozen!

5.3. Jakost při převzetí:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, či prošlou dobu použitelnosti. Prodávající doplněk stravy, krém, čili věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, které je uvedeno na obalu produktu výrobcem, dovozcem do ČR, dále je uvedeno doporučené užití a dávkování dle platné legislativy, to vše v českém jazyce. 

6. PRÁVA VADNÉ PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující převzal zboží:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající (resp.dovozce, výrobce) popsal
b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
c) zboží odpovídá jakosti nebo předloze
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu (zkrácená doba expirace- uvedeno), pro kterou byla nižší cena uvedena. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, avšak pokud sleva již u prodávajícího produktu nebyla snížená při nákupu (slevy nelze sčítat).

6.3. Kupující sdělí písemně (emailem) prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámení vady, pokud však nebylo před uskutečněným nákupem dohodnuto snížení ceny (zkrácená doba expirace) z tohoto důvodu.

6.4. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující u prodávajícího písemnou cestou (email, formulář) na adrese: Ještětice 5, 516 01  Rychnov nad Kněžnou kam zasílá vrácené zboží. Vyplněný formulář se zasílá (poštou, emaile) na adresu: info@poradnaprozdravi.cz

7. EVIDENCE TRŽEB

7.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku/fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně (v účetnictví). V případě technického výpadku však nejpožději do 48 hodin.

7.2. Prodávající vystavuje účtenky pouze (prodej za hotové) dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zaslané emailem, či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy (pokud tento zákon je v platnosti). Doklad o prodeji za hotové vystavuje prodávající kupujícímu při prodeji zboží.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předány pouze data nezbytně nutná pouze pro účely přepravy zboží kupujícímu.

8.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně na adresu firmy prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9. KOMUNIKACE

9.1. Pokud potřebujete provozovateli webu sdělit nějakou informaci, použijte prosím některý z kontaktů uvedený v Kontaktech. 
Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat případné potvrzení o přijetí objednávky, kopie této objednávky a informaci o distribuci na e-mail zákazníka předaný v rámci objednávky. Tato komunikace není považována za nevyžádanou komunikaci (SPAM).

10. PRÁVNÍ MINIMUM

10.1. Nelékové přípravky (doplňky stravy, kosmetické přípravky), případně zdravotnické prostředky, které je možné nakoupit v internetovém obchodě www.poradnaprozdraví.cz  nejsou určeny k léčbě nemocí. Nacházejí využití v oblasti kosmetických přípravků pro ochranu, čištění a normalizaci stavu pokožky. V případě potravinových doplňků – suplementů (nenahrazující obvyklou stravu) nahrazující nedostatek určitých látek, jako jsou vitamíny, minerály, stopové prvky apod. Zodpovědnost za jejich působení nese výrobce dle návodu. V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se obraťte neprodleně na lékaře, či konzultujte případný Váš zdravotní stav, zda je v souladu se zakoupením Vámi vybraného potravinového doplňku. Nenahrazujte případný lék předepsaný lékařem za potravinový doplněk, či krém.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍHO SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí/nesouhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (možnost výběru). V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Více informací Dodací a platební podmínky

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

12.1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

D o d a t e k

13. TLAČÍTKOVÁ  NOVELA  ZÁKONA

13.1. Dle pozbytí platnosti zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, a v oblasti informačních povinností, ve znění pozdějších předpisů, při nabízení a prodeji výrobků či služeb za využití softwaru zahrnujícího internetovou stránku (prodej v eshopech) , dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění s účinností od 6.1.2023, na novelu zákona č. 374/2022 Sb., a to v několika oblastech: 

a) Potvrzení objednávky se mění na: Objednávka zavazující k platbě. Zákazník po tomto potvrzení vstupuje do zákazku uzavřením smlouvy se souvislostí s placením.

b) Cenotvorba je transparentní, uvedená nejnižší cena v době 30 dnů před poskytnutím slevy u výrobku před slevou/akce (přeskrtnutá), dále slovo Akce s uvedením % slevy a skutečná nákupní cena pro zákazníka po slevě. Není stanovená minimální hodnota nákupu, která by ovlivňovala uvedenou akční cenu. Datum uvedení a ukončení slevy výrobku se zde neuvádí, je pohyblivá dle stavu zásob na skladě a dle stavu našeho nákupu u příslušného artiklu u oficiálního dovozce do ČR.

c) Popis obalu: Na každém obalu produktu je viditelně a srozumitelně uveden název, popis, návod k jeho použití, doporučené dávkování a upozornění, či složení, dále výrobce, nebo dovozce či dodavatel v ČR, další případně potřebné údaje podle povahy výrobku určenému k jeho identifikaci (množství, velikost ...).

d) Řazení produktů: v označené liště nad produkty jsou uvedeny filtry s možností individulního nastavení dle potřeby zákazníka a to:

 • dle Ceny (výchozí filtr s možností nastavení ceny)
 • dle Značky
 • dle Kvality výroby
 • dle Formy
 • dle Výrobce
 • dle Akce
 • dle Novinka
 • dle TOP 

e) Recenze na tomto eshopu pocházejí od skutečných zákazníků s jejich písemným svolením (viz originální doklady s podpisem) a splněním všech požadavků kladených na GDPR.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné od 16. listopadu 2018
Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.

V Ještěticích 16.11.2018

Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Máte problémy s řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech odlupující se pokožku?
Více info zde ...

S nemocemi je to stejné jako s ledovcem, nad hladinou je vidět jen daleko menší část, než se skrývá pod hladinou. Program detoxikace znamená zjednodušeně odstraňování jedů, toxinů. Tyto látky vyvolávají v našem organismu vážné zdravotní komplikace. Nepřetěžujte Váš vnitřní detoxikační systém a udržujte jej v čistém a kvalitním stavu. Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup