603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89

Agaricus - Žampion brazilský/mandlový

Agaricus FOTO

Jiné názvy:  

 • latinsky - Agaricus blazei Murill (AbM)
 • čínsky - Ji Song Rong 
 • japonsky - Himemtsutake

Co je Agaricus?

Medicinální houba Agaricus se vyznačuje mandlovou nasládlou chutí a roste na slunci. Původně ji sbírali venkované v oblasti Sao Paula v Brazílii (Piedale). Vědci v populaci této oblasti objevili velmi nízký výskyt nádorových onemocnění. Příčinou bylo právě požívání brazilského žampiónu.
Oproti ostatním medicinálním houbám neroste na dřevě. Díky vysoké koncentraci polysacharidů (ß1,6 D-glukanů) a tudíž i vysoké účinnosti je dnes nejčastěji využíván u osob s rizikem karcinomů a jako doprovodná léčba u nádorových onemocnění.


Použití Agaricu v praxi

V Číně s úspěchem napomáhá:

 • Kožní onemocnění
 • Podpora a ochrana jater
 • Podporovat peristaltiku střev
 • Upravovat krevní tlak

Podpora mediciálních hub:

 • Brání rozvoji nádorového onemocnění pod "pupkem" 
 • Regulace krevních tuků, snižuje cholesterol
 • Doplňková terapie arteriosklerózy
 • Optimalizace alergií a autoimunitních onemocnění + Reishi, Hericium
 • Stimulace imunitního systému + Hericium
 • Regulace úrovně cukru v krvi + Maitake, Coprinus
 • Ochrana před infekcí + Coriolus, Reishi, Shiitake 
 • Spasmy cév DK + Reishi  

Pro více info Terapeutické účinky 
Pro více info využijte naši poradnu, Magazín, nebo informace o produktu

TCM charakteristika

 • teplota – teplá
 • chuť – sladká, lehce pálivá
 • tropismus – slezina, žaludek, střeva

Účinky podle tradiční čínské medicíny (TCM)

 • posiluje qi celého organismu
 • posiluje obrannou qi
 • transformuje hleny, zastavuje kašel
 • zmírňuje křeče
 • vypuzuje červy

Agaricus prášek

Prášek nebo extrakt?

Užívání prášku nebo práškových kapslí je všeobecně doporučováno jako zcela preventivní opatření. Pro terapeutickou léčbu je jednoznačné použití extraktů z medicinálních hub.

Vědecké studie týkající se Agaricu (AbM) 

Pro odbornou veřejnost

1. Protinádorové účinky

Díky obsahu účinných látek a stimulaci imunitního systému se AbM stává ideální houbou pro pomoc s rakovinou různého typu. Tato účinnost je prokazována jak pokusy na buněčných kulturách ( in vitro), tak (in vivo), kde jsou pokusy postaveny hlavně na laboratorních hlodavcích.

Aktivita AbM je potvrzena v případě rakoviny:

 • Plic, ovárií, prsu, prostaty, jater
 • Hematologických malignit (akutní leukémie) …

Na buněčných kulturách je prokazován přímý vliv AbM na rakovinné buňky u nichž navozuje apoptózu, např. je patrná vyšší aktivita kaspázy3, zastavuje buněčný cyklus, tím i množení. Zvířecí modely pak jasně dokládají zmenšení nádorové masy a omezení metastazování.

Některé klinické studie pak přinášejí důkazy o benefitech plynoucích z podávání AbM u onkologických pacientů. V dané se jednalo o pacienty s gynekologickými malignitami, rakovinou vaječníku, endometria či děložního krčku. Podávání AbM společně s různými druhy chemoterapie zvýšilo aktivitu imunitního systému, hlavně tedy NK buněk, jež jsou v boji s rakovinou velmi důležité. Podporují tedy léčbu samotnou, navíc snižují vedlejší účinky chemoterapie včetně ztráty vlasů, slabostí, emocionálních problému. I v dalších klinických studiích je dokládáno podobné působení, tedy úprava parametrů imunitního systému, podpoření účinnosti chemoterapie a urychlení rekonvalescence po chemoterapii.

2. Antidiabetické účinky

Diabetes II. typu patří mezi civilizační nemoci. Ve velké míře je způsobená tzv. rezistencí tkání na inzulin, zatímco diabetes I. typu má původ v autoimunitních pochodech.

Léčebné postupy zahrnují v případě diabetu II. typu hlavně dietu a podávání antidiabetik. V klinické studii byla podávána kombinace AbM s antidiabetiky, metfornim a gliclazid, u pacientů, kteří tyto léky brali více než 6 měsíců. Ve výsledcích se ukázalo, že pacientům, jimž byl místo placeba podáván AbM měli sníženou inzulinovou rezistenci, jejich tkáně se staly citlivější na inzulin, cukr se tedy lépe dostává do buněk a nezůstává v krevním oběhu.

V případě pokusů na myších, u kterých byl diabetes indukován podáním streptozotocinu se prokázalo, že při podání extraktů z AbM dochází ke snížení hladiny cukrů v krvi.  Zlepšují se parametry orálního glukózového tolerančního testu, zlepšuje se produkce inzulinu. Navíc se upravuje i hladiny triglyceridů a cholesterolu a to již po 14 dnech užívání AbM.

3. Doplňková terapie pro diabetes mellitus (DM/cukrovka) 

Počáteční klinická studie pacientů s diabetem typu 2 demonstrovala, že doplňková terapie 1.500 mg výtažku ABM může významně zlepšit citlivost na inzulín. To může otevřít novou možnost aplikace této všestranné medicinální houby v indikačním poli, které bylo dříve převážně ignorováno.

4. Imunita a alergie

V případě imunitního systému vykazuje AbM dvojí účinky. Dokáže imunitní systém stimulovat, ale také tlumit. Stimulace je potřebná hlavně v bojích proti infekci, nádorům či zvýšení účinnosti vakcín, očkování, tlumení je naopak nutné v případě autoimunity, chronických zánětů či alergie. AbM ovlivňuje obě složky imunity, vrozenou i získanou a to aktivací či tlumením funkce buněk, tj. proliferace buněčných populací, migrace, fagocytóza, produkce cytokinů, NO, exprese kostimulačních molekul, protilátek.
Protizánětlivý efekt byl potvrzen např. u krys, jimž byly odstraněny vaječníky a trpěly prořídnutím kostí. V tomto případě došlo při podávání AbM v imunitním systému ke snížení produkce prozánětových cytokinů TNF-α, IL-1 β, také se snížila exprese adhezních molekul, které jsou nutné pro migraci imunitních buněk z krevního řečiště do místa zánětu…

I v případě alergie se často rozvíjí zánětlivá odpověď, která je schopná poškodit tkáně, nejde tedy jen o potlačení akutní fáze. Alergická reaktivita je založená na T lymfocytech se subsetem Th2, ty vytvářejí vhodné prostředí pro B lymfocyty, aby vytvářely IgE protilátky. Je tedy patrné, že změna poměrů T lymfocytárních subsetů k Th1 má antialergický efekt.

5. Antioxidační účinky

Neutralizace volných radikálů je nesmírně důležitá. Volné radikály jsou vysoce reaktivní a poškozují tkáně, buněčné membrány, DNA, urychlují tak stárnutí, degenerativní pochody i rozvoj nádorových onemocnění.
AbM má schopnost vychytávat a neutralizovat tyto kyslíkové radikály, což se zjišťuje in vitro, kdy je k roztoku, kde se nacházejí volné radikály, či je volena kultura s imunitními buňkami, které jsou schopné tvořit volné radikály, např. neutrofily, přidáván extrakt z AbM. Zdá se, že antioxidační kapacita je spojená s obsahem polysacharidů, extrakty AbM, které jich obsahují menší podíl, mají menší redukční schopnosti.

6. Ochrana jater

Játra jsou sice schopná výrazné regenerace, ale v dnešní době jsou vystavována velké zátěži v podobě chemikálií, přídatných látek, léků, ale i alkoholu. V případě pokusů, kdy byl krysám podán tetrachlormetan, aby došlo k poškození jater se zjistilo, že v případě, kdy krysy dostávaly AbM redukuje se rozsah poškození jater, tj. nekrózu a fibrotické procesy. Je snížená aktivita ALT i AST jaterních enzymů, což svědčí i pro to, že AbM dokáže nejen zamezit zhoršování stavu jater, ale také dopomoci ke zlepšení. Tento efekt je hodně spojen s antioxidačními schopnostmi AbM.

Kromě chemicky navozeného poškození jater byl AbM použit i v případě chronických hepatitid. Tyto játra také destruují často k fibrózám, cirhózám i jaternímu selhání, či rozvoji nádorů. I v případě podávání AbM u pacietnů s hepatitidou B došlo k vylepšení stavu jater, ke snížení markerů jejich poškození. V klinické studii u pacientů s hepatitidou C pak došlo ke snížení aktivity GTP. U pacientů se vylepšují i jejich příznaky, zmírňuje se únava, bolest v oblasti jater, napětí v břiše, klesá hladina bilirubinu ...

7. Protiinfekční působení

Podobně jako jiné medicinální houby má i AbM protiinfekční účinky, dokáže si poradit s viry, bakteriemi i parazity. V případě bakteriálních infekcí je potvrzena účinnost proti streptokoku pneumonie.

8. Vysoký krevní tlak a hyperlipidémie

AbM dokáže ovlivňovat i krevní tlak a hladinu lipidů v krvi, čímž se zamezí dalším komplikacím s těmito stavy spojenými, ateroskleróza, akutní srdeční a mozkové příhody ... 
Pokud je např. AbM obohacen kyselinou γ-aminomáselnou, dokáže snižovat krevní tlak u lidí s lehkou hypertenzí. Snižuje systolický i diastolický tlak. Snížení lipidů i váhy pak bylo zaznamenáno v klinické studii v níž bylo zařazeno 90 žen u nich po 8 týdnech užívání AbM došlo ke snížení hmotnosti a cholesterolu.

9. Protinádorové a nádor potlačující účinky

Agaricus blazei Murrill demonstrovala v mnoha studiích jasný účinek na zvýšení imunity a ústup nádorů. Toto je primární následek aktivace imunitního systému: makrofágy a neutrofilní granulocyty jsou stimulovány a jejich efektivita ve vztahu k nádorovým buňkám je zvýšena. Cytotoxicita přirozených zabijáckých buněk se ve vztahu k rakovinným buňkám také zlepšuje. To se projevuje aktivací produkce interferonu gama, navozené interleukinem 12. Také nádor potlačující účinky ergosterolu se jeví jako následek zabránění formování nových cév v nádorové tkáni, což omezuje růst nádoru. Tento efekt také vysvětluje dokumentovaný nádor potlačující a antimetastatický účinek sloučeniny A-1 (pyroglutamát sodný) v ABM. A co víc, A-1 umí reprodukovat imunitní odpověď minimalizovanou nádorovou aktivitou, takže má také rakovinu potlačující účinek.

10. Doplňková terapie nádorů

Existují náznaky, že ABM může působit proti genetickým změnám na buněčné úrovni již v prvních fázích vývoje nádoru. Již při pokusech na zvířatech byly popsány silné antimutagenní účinky ABM. Zdá se tedy, že ABM se dobře hodí k preventivnímu užívání u osob se zvýšeným rizikem rakoviny.
Novější základní studie ukazují možné použití ABM při leukémii. U myší byla identifikována regrese nádoru po podání doplňků ABM, takže houba je doporučována jako možná doplňková léčba v onkologické praxi. Další pokus na zvířatech popisuje antimetastatický účinek beta-glukanových částí ABM. V rámci lékařského výzkumu je použití ABM u pacientů s metastazujícími nádory hodnoceno pozitivně.

11. Imunomodulace a aktivace imunitní odpovědi

Aktivace imunitního systému látkami v ABM hraje rozhodující roli jak v léčbě nádorů, tak v prevenci chorob, které jsou všeobecně zánětlivé. Vzrůst aktivity fagocytózy působením beta-glukanových částí ABM je charakterizován jako základní mechanismus. Současně se granulocyty a monocyty ve zvýšené míře pohybují k místu zánětu, kde produkují více a více pro zánět relevantních cytokinů.

12. Alergie

Pokusy na zvířatech ukázaly, že doplňková léčba ABM nejen že vede ke zvýšení imunologicky aktivních T-buněk a kapacity jejich fagocytózy, ale také ovlivňuje formování imunoglobulinů. To zpomaluje přecitlivělost na antigeny a ABM se tak stává důležitou preventivní látkou pro alergické reakce.

13. Antivirové a antibakteriální vlastnosti

Výzkum antivirových účinků látek obsažených v ABM je stále v plenkách. Nicméně existují slibné indikace možného pozitivního vlivu na virové infekce inhibicí reprodukce viru v počáteční fázi. Toto bylo již demonstrováno na viru obrny in vitro. Existují také počáteční výsledky možných mechanismů pro virus Hepatitis C v lidském těle. Agaricus blazei Murrill se jeví také jako účinná proti bakteriálním infekcím. Při pokusech na zvířatech byl pozorován pozitivní účinek na systémovou streptokokovou infekci.

Odkazy na klinické studie je možno na vyžádání (zdroj Mycomedica.cz).
Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Agaricus blazei Murill (AbM) pocházející z brazilských pralesů se podobně jako další medicinální houby stal předmětem zkoumání mnoha vědců, kteří potvrzují jeho účinky ... 
Co se jeho účinků týče, je jedno, zda se jedná o imunoregulaci, přímé protiinfekční či protinádorové působení, nebo vliv na hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, stejně tak jsou zkoumány jeho antioxidační vlastnosti.
více
Agaricus blazei Murill (AbM) je medicinální houbou, která pochází z pralesů jižní Ameriky, kde je využívána domorodými obyvateli k léčbě mnoha zdravotních obtíží. Díky svým účinkům se rozšířilo povědomí o ní po celém světě ... 
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup