603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Agaricus a buněčné dělení prsu

Agaricus blazei Murill (AbM) pocházející z brazilských pralesů se podobně jako další medicinální houby stal předmětem zkoumání mnoha vědců, kteří potvrzují jeho účinky ... 
Co se jeho účinků týče, je jedno, zda se jedná o imunoregulaci, přímé protiinfekční či protinádorové působení, nebo vliv na hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, stejně tak jsou zkoumány jeho antioxidační vlastnosti.

Image 1

Využití Agaricu

Tato nemoc je nejčastějším typem rakoviny postihující ženy a to i mladé. I přes veškeré léčebné možnosti, jimiž současná medicína disponuje, stále existují případy, kdy nemocná na rakovinu umírá. Beta glukany obsažené v Agaricu mají silné imunostimulační účinky.

Co je nádor prsu?

Rakovina prsu (mléčné žlázy - mammy) je maligní nádorové onemocnění postihující v naprosté většině případů ženy. Muži tvoří cca 1 % postižených. U žen představuje tedy nejčastější nádor a to celou čtvrtinu všech zhoubných nemocí. Každá osmá, až desátá žena onemocní. Nejvíce se objevuje před nástupem menopauzy, ale i toto není podmínkou.

Existuje řada faktorů, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu.

Nejdůležitější faktory:

 • Genetické
  Ve vývoji karcinomu prsu se uplatňuje jako u většiny ostatních nádorových onemocněních dědičnost. Tyto nádory bývají velice často oboustranné (na obou prsech). Zvýšené riziko je hlavně u přímých příbuzných ženského pohlaví (matka, sestra, dcera), nebo v rodinách, kde se kumulují různé druhy nádorů v rámci tzv. syndromů (Li-Fraumeni syndrom, Cowdenův syndrom). Další geny, které v současné době hrají svou roli nejen při vzniku rakoviny prsu, ale díky tomu právě i v její diagnostice, jsou geny BRCA 1 a BRCA 2.
 • Věkové
  Nad 25 let se tyto nádory vyskytují ojediněle, jejich incidence začíná výrazně stoupat v období kolem 30. roku a 75 % nádorů se objevuje ve věku nad 45 let. Z tohoto důvodu je nezbytné každá 2 roky absolvovat mamografické vyšetření.
 • Hormonální
  U 25 % žen se jedná o dlouhodobé působení ženských pohlavních hormonů (estrogenů) na prsní žlázu. Především jsou ohroženy ženy, které po menopauze nebo po operaci dělohy či vaječníků (předčasná menopauza) užívají hormonální substituci, protože jejich pohlavní orgány přestanou produkovat estrogeny, které jsou důležité pro řadu jiných funkcí v těle (zabraňují osteoporóze/řídnutí kostí). Ženy po menopauze užívají hormonální substituci také pro lepší psychické naladění a duševní pohodu. Na druhou stranu je hormonální substituční léčba nevýhodná z hlediska rizika karcinomu prsu a trombózy. Samotné estrogeny by také mohly zapříčinit vznik karcinomu dělohy.
 • Nutriční
  K rizikovým faktorům patří také obezita a nadbytek tuků v potravě (nasycené mastné kyseliny, které jsou obsaženy například v másle, živočišných tucích, tučných sýrech, majonéze).
 • Zevního prostředí
  Klasickými faktory jsou kouření a nedostatek pohybu.

Některé hormonální a genetické změny jsou zodpovědné také za některá benigní (nezhoubné) onemocnění prsu, jako jsou cysty (fibroepiteliální cystická dysplazie). Tato dysplazie je přednádorovým stavem s výrazně vyšším rizikem vzniku karcinomu. Ale pozor, ne všechny cysty na prsou patří do kategorie fibroepiteliální cystická dysplazie!

Méně významnými, avšak pro lékaře někdy upozorňujícími faktory jsou: časná menstruace, pozdní menopauza, bezdětná žena, vyšší věk při prvním porodu, užívání hormonální antikoncepce a nadměrná zátěž ionizujícím zářením (rentgenové, záření gama).


Rakovina prsu - studie

Pro odbornou veřejnost (klinická studie)

V případě této studie se vědci zaměřili na využití extraktu z Agaricunádoru prsu.

Ve studii byly ke kultuře nádorových buněk přidávány jak extrakt nezměněný, tak sulfatovaný. Vědci sledovali cytotoxicitu, genotoxicitu, buněčnou proliferaci a expresi mRNA. Oba použité extrakty působily cytotoxicky, zabíjely rakoviny prsu bez negativního působení na DNA, tedy nejsou genotoxické.
Ovšem pouze u sulfatovaného beta glukanu byl tento účinek delší než 24 hodin. Co se proliferace, množení rakovinných buněk týká, byla snížena pouze při použití sulfatovaného beta glukanu. Sulfatovaný beta glukan také dokázal redukovat expresi proapoptotických genů a genů, jejichž exprese vzrůstá ve stresovém prostředí.

Dalším přínosem pak bylo zastavení buněčného cyklu a snížení buněčné migrace. U „čistého“ beta glukanu došlo při přidání do buněčné kultury ke snížení exprese genů souvisejících se stresem a signalizací při poškození buňky.

Výzkum přinesl poznatky o účincích beta glukanových extraktů z Agaricu, oba mají cytotoxické účinky, tj. sulfatovaný i čistý“, sulfatovaný je pak v mnoha směrech účinnější ve své cytotoxicitě, v potlačování dělení rakovinných buněk i jejich migrace (zdroj Mycomedica.cz) 

Zdroj: Baranoski A, Tempesta Oliveira M, Semprebon SC, Niwa AM, Ribeiro LR, Mantovani MS. Effects of sulfated and non-sulfated β-glucan extracted from Agaricus brasiliensis in breast adenocarcinoma cells - MCF-7. Toxicol Mech Methods. 2015 May 13:1-8.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je houba patřící do čeledi chorošovitých. Je možné ji nalézt i na našem území, plodnice rostou na umírajících či odumřelých stromech, nebo pařezech. U nás však není tato houba tak známá jako v Asii.
Zde je významnou součástí léčebných systému tradiční čínské medicíny, ale je také hojně studována v klinických studiích i v praxi.
více
Polyporus a Reishi patří mezi vitální houby, které mají mnoho zdraví prospěšných účinků. Jsou využívány po staletí tradiční čínskou medicínou ...
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup