603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Polysacharidy - beta glukany

Nejznámějšími houbovými polysacharidy jsou beta glukany, tj. polymery beta glukózy. Jsou to polysacharidy s dlouhým řetězcem, jehož základem je glukóza ...

Image 1

Biologické účinky beta glukanů

1. Imunomodulační vliv na imunitní systém

Beta glukany mají posilující vliv, kdy zvyšují odolnost proti infekčním nemocem, ať už virovým, bakteriálním, či houbovým. Stimulují imunitní systém v boji proti rakovinnému bujení.

Nejvýraznější stimulační efekt mají beta glukany na buňky vrozené imunity, jako jsou makrofágy, dendritické buňky, neutrofily, NK buňky, ale neopomíjí ani buňky získané imunity, tj. T a B lymfocyty, či dokonce buňky do imunitního systému nepatřící jako fibroblasty či endotelové a epitelové buňky.

Krom buněčné imunity stimulují i tu humorální, podporují aktivaci komplementu a stimulují tvorbu protilátek.

Vazbou na receptory beta glukan imunitní buňky aktivuje, což např. u makrofágů zahrnuje zvýšení produkce prozánětových cytokinů, růstových faktorů, jež stimulují proliferaci buněčných populací, fagocytózy, tvorby kyslíkových a dusíkových radikálů při oxidačním vzplanutí a zvýšenou aktivací iNOS (inducibilní NO syntézy), u NK buněk krom jiného zvyšují i jejich cytotoxicitu.

Buňky imunitního systému tak mohou být beta glukany aktivovány přímo, či zprostředkovaně. Naproti tomu je známá též tlumivá aktivita a to např. při vazbě na receptor CD5 na T lymfocytech, což u nich zvyšuje produkci inhibičního cytokinu IL-10.

V případě alergických onemocnění je pak podstatné, že beta glukan podporuje přesun aktivity od Th2 k Th1, a to hlavně díky zvýšené produkci INF-γ stimulovanými buňkami. Th2 lymfocytární subset má zásluhu na tom, že B lymfocyty tvoří IgE protilátky, které jsou zodpovědné za degranulaci mastocytů a bazofilů.

Image 2

2. Protinádorové účinky

Beta glukany ovlivňují nádorové bujení dvojím způsobem:

  • Stimulují imunitní systém, který se pak aktivnějí obrací proti rakovinným buňkám a jednak má přímý vliv na nádorové buňky. U nádorových buněk zastavuje buněčné dělení, působí cytostaticky. Některé studie pak potvrzují i jejich cytotoxické účinky, kdy navozují u nádorových buněk apoptózu. Těmito mechanismy pak dochází k omezení růstu, a dokonce zmenšování nádorové masy.
  • Beta glukany dokážou omezit i angiogenezi a tím i možnost nádorového metastazování krevní cestou.

Jejich protirakovinné působení je pak nepřímo dáno i snižováním oxidačního stresu, vychytáváním a neutralizací volných radikálů, jež mohou stát za rozvojem nádorového bujení. Beta glukany také výrazně podporují účinnost konvenční protinádorové terapie.

3. Protiinfekční aktivita

Opět se zde setkáváme s posílením aktivity imunitního systému, který se pak lépe vypořádá.

Podobně pak jako v případě nádorových bujení je zdokumentován přímý vliv beta glukanů na infekční agens. Např. lentinan dokáže inhibovat růst kandidy či „zlatého stafylokoka“, navíc dokáže zpomalit růst mykobakterií či listerií. Mají též prostatické účinky, např. na herpetické viry. Tímto se beta glukany stávají účinné v léčbě bakteriálních sepsí i HIV či infekčních hepatitid. Navíc posilují léčebný efekt klasické protiinfekční léčby.

4. Snižování hladiny lipidů a cukrů v krvi

Jednotlivé pokusy na zvířatech i lidech ukázaly, že při podávání beta glukanů dochází k úpravě hladin „nebezpečných“ lipidů. Tím je snižováno riziko rozvoje srdečně cévních nemocí a stejně tak i postižení jater.

Při podávání beta glukanů dochází ke snižování hladině cholesterolu, LDL, triglyceridů ve prospěch zvýšení HDL.
U diabetiků druhého typu bývá velkým problémem snižování citlivosti buněk na inzulin, tj. je přítomná inzulinorezistence. Beta glukany tento stav dokáží zvrátit, zvyšují též glukózovou toleranci, zvyšuje produkci inzulínu a snižují hladinu glukózy v krvi (zdroj Mycomedica.cz).

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Mohly by extrakty z medicinálních hub posílit váš imunitní systém více, než vitamíny C a D?
Imunitní systém nás chrání proti infekcím a nemocem, protože dokáže identifikovat a zabíjet patogeny a nádorové buňky. Zbavuje organismus toxinů. Objeví začínající problémy způsobené viry i červy a dokáže rozlišovat mezi zdravými buňkami a potencionálními útočníky. Jinými slovy, je to systém, který se o nás komplexně stará.
více
Medicinální houby mají mnoho účinků, které podporují lidské zdraví. Je možné říci, že každá z nich má vliv na posílení imunitního systému, je silným antioxidantem, mnohé dokážou regulovat hladinu cukrů a tuků v krvi a v neposlední řadě jsou mnohé velmi úspěšné v potlačování protinádorového bujení ...
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup