603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Coriolus společně s Ginkgem v léčbě demencí

Medicinální léčivé houby jsou po tisíciletí známé pro své pozitivní účinky na lidské zdraví. Není tomu jinak ani v případě Coriolu, který je nejvíce využívaný v pokusech či klinických studiích týkajících se nádorových bujení.

Image 1

Využití Coriolu

 • Imunomodulační
 • Antioxidační síla
 • Napomáhá při léčbě demencí ....

Existují studie na pacientech, a to i v případě léčení rakoviny. Bohužel musíme respektovat nařízení EU a u tohoto produktu je nesmíme uvádět. Coriolus pro země EU musí být zahrnut do kategorie veterinární.

Rizikové faktory demence

Diagnózu je třeba včas znát!

V červnu 2008 byl zahájen projekt Dny paměti, kde je možné si nechat bezplatně vyšetřit paměť. 

Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativním změnami v mozkové tkáni. Základními příznaky demence je postupující změna v rozumových schopnostech a postupná změna osobnosti.

 • Postihuje krátkodobou, později dlouhodobou paměť
 • Porušen bývá i úsudek
 • Časoprostorová orientace
 • Snížená pozornost a schopnost komunikace
 • Myšlení a rozpoznávací funkce
 • Omezená i společenská role (pacient zapomíná na naučené úkony, oblékání, hygiena ...)
 • Dochází k poruchám nálad, nezvyklé chování a zmatení (deprese, úzkost, apatie ...)
 • Objevují se i příznaky psychózy (halucinace, paranoia ...)
 • Porucha hybnosti a rovnováhy, případně ochrnutí


Coriolus a nervová soustava - studie

Pro odbornou veřejnost (klinická studie)

Do své studie vědci zapojili nejen polysacharid z Coriolus versicolor, ale také flavonoid z Ginkga, jenž je znám svým působením na nervovou soustavu. Kombinace těchto látek pak byla testována na myších, u nichž se vyvinula obdoba Alzheimerovy choroby.

Image 2

Vědci následně sledovali účinky podávaných složek na myši. Např. podrobili myši Morrisovu vodnímu bludišťovému testu, jímž se vyšetřuje schopnost učení a zapamatování, dále myši podstoupily Y bludišťový test a další. Testy pak prokázaly, že kombinace podávaných látek působí synergicky, podporují se a zlepšují paměť u myší s Alzheimerovou nemocí.
Vědci samozřejmě provedli i další zkoumání vzorků mozku, aby zjistili, k jakým reakcím dochází přímo v tkáních. Ukázalo se, že je snížená exprese prozánětových cytokinů, jakými jsou např. IL-1β, IL-6 a TNF-α. Tudíž byla i nižší zánětová aktivita imunitního systému. Na druhou stranu byla zvýšená exprese superoxiddismutázy a katalázy, takže bylo jisté, že dochází k lepší neutralizaci toxických volných radikálů. Z daného pokusu tedy vyplývá, že změny, které se objevují na myších po podávání flavonoidu s Ginkga společně s polysacharidem z Coriolu jsou jednak znatelné v chování myší, a jednak jsou i laboratorně potvrditelné.
Je tedy možné říci, že jsou vhodnými kandidáty pro předcházení rozvoje demence (zdroj Mycomedica.cz).

Zdroj: Fang X, Jiang Y, Ji H, Zhao L, Xiao W, Wang Z, Ding G. The Synergistic Beneficial Effects of Ginkgo Flavonoid and Coriolus versicolor Polysaccharide for Memory Improvements in a Mouse Model of Dementia. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) je známé svou schopností zlepšovat prokrvení mozkové tkáně a snižovat oxidativní stres. Podobně je na tom i Coriolus ... 
více
Jinan dvoulaločný je starobylý strom, který se vývojově takřka nezměnil po 200 milionů let. Jedná se v podstatě o živou fosílii ... 
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup