603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Coriolus a Ginkgo zlepšují paměť

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) je známé svou schopností zlepšovat prokrvení mozkové tkáně a snižovat oxidativní stres. Podobně je na tom i Coriolus ... 

Image 1

Využití Coriolu

 • Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem 
 • Je imunostimulační
 • Protiinfekční účinky
 • Má silné protinádorové působení ... 

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegenerativní onemocnění mozku provevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku ...

Jedná se o nejčastější typ demence (ztráta kognitivních a později intelektuálních, fyzických schopností). Prozatím neexistuje žádný test, který by jednoznačně určil, kdy nás postihne tato choroba. Pokud máte již podezření, navštivte lékaře, který udělá základní dostupné testy a podle výsledků rozhodne o případné léčbě.

Diagnózu je třeba znát včas!

 V červnu 2008 byl zahájen projekt Dny paměti, kde je možné si nechat vyšetřit paměť. I v našem centru tuto diagnostiku samostatně provádíme.

Image 2 

Počáteční příznaky

 • Porucha paměti
  Rychlé zapomínání slov i předmětů
 • Schopnost plnit běžné pracovní úkony
  Zapomínat telefonní čísla a obyčejné pracovní úkony (něco donést ...) 
 • Problémy s řečí
  Najít správné slovo při komunikaci
 • Časová a místní dezorientace (v pokročilejším stádiu)
  Jaký je den, kam vlastně jedu, ztráta ve vlastní ulici
 • Zhoršující se racionální úsudek
  Obléknou si několik košil, či halenek
 • Problémy s abstraktivním myšlením
  Při zaplacení si neuvědomují, co čísla znamenají

Příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zatím plně objasněné. Vzniká nejspíše komplikovanou shodou několika faktorů s určitým viníkem, který nemoc spustí. Mohl by to být vir, vliv vnějšího prostředí či porucha imunity. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je určitě vysoký věk. S věkem riziko onemocnění strmě stoupá. Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. roce u každého dvacátého a po 80. roce dokonce u každého pátého člověka! I když může postihnout i mladší jedince, ale nebývá to příliš časté.

 • Zakládání věcí na nesprávné místo
  Uložit např. žehličku do ledničky
 • Změny v náladě a chování
  Prudké změny nálad (pláč střídá hněv)
 • Změna osobnosti
  Zmatenost, podezřívavost, ustrašenost
 • Ztráta iniciativy
  Propadnutí pasivitě cokoliv udělat

Je Alzheimerova choroba vyléčitelná?

Tato choroba je nevyléčitelná. Stále více se objevuje u populace nad 70 let.

Podpořte svoji paměť prevencí a oddálíte průběh nemoci ...

Existují studie na pacientech, a to hlavně v případě léčení rakoviny. Bohužel musíme respektovat nařízení EU a u tohoto produktu je nesmíme uvádět. Coriolus pro země EU musí být zahrnut do kategorie veterinární.


Coriolus a Alzheimerova choroba - studie

Pro odbornou veřejnost (klinická studie)

Vědci se rozhodli využít kombinaci těchto dvou zástupců z přírody Coriolus a Ginkgo biloba, aby se pokusili zjistit, zda mají vliv na degenerativní onemocnění mozku, v tomto případě Alzheimerovu chorobu. Je to progresivní demence končící plnou závislostí postiženého na pomoci druhých a smrtí.

Tyto pokusy byly prováděny na myších, u nichž se vyvolalo poškození mozku takové, aby odpovídalo Alzheimerově nemoci. Myši byly rozděleny do 6 skupin, byl jim podáván AlCl3 a D-gal. Následně byla jedna skupina ponechána bez jakékoli další léčby a u dalších skupin se využily jednotlivé extrakty či jejich kombinace. Zda došlo ke zlepšení mozkových funkcí, se testovalo pomocí daných testovacích sad a metod. Jedná se např. o testy ověření schopnosti učení, prostorového vnímání a paměti (Y bludišťový test) ... 

Image 3

Bylo potvrzeno, že nejlepšího efektu návratu mozkových funkcí bylo dosaženo v případě podávání kombinace extraktu z Coriolu a Ginkga, mají totiž synergický efekt. U těchto myší došlo ke zlepšení dlouhodobé i prostorové paměti. Krom tohoto efektu na chování myší byl zkoumán i jejich mozek. Míra poškození po předchozím podávání toxických látek. I zde se ukázalo, že nejmenší degenerativní změny se objevují na mozcích myší, jimž je podávána kombinace extraktů.
Ale i samotné jednotlivé extrakty měly svůj efekt, pokud se porovnaly výsledky se skupinou myší, kterým nebyl podáván žádný extrakt. Toto je dáno antioxidačními látkami, flavonoidy, které jsou v extraktech obsažené. Dokážou jednak volné radikály eradikovat, jednak podpořit funkci přirozených antioxidačním mechanismů v těle, např. aktivitu superoxiddismutázy aj. Navíc extrakty snižují zánětlivou odpověď v mozku, čím se sníží i počet poškozených neuronů, nedojde k výraznému nárůstu koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α.

V této studie se tedy ověřilo, že kombinace extraktů z Coriolu a Ginkga mají schopnost ochraňovat mozek před poškozením, a tím napomáhat proti rozvoji demence (zdroj Mycomedica.cz).

Zdroj: Fang X, Jiang Y, Ji H, Zhao L, Xiao W, Wang Z, Ding G. The Synergistic Beneficial Effects of Ginkgo Flavonoid and Coriolus versicolor Polysaccharide for Memory Improvements in a Mouse Model of Dementia. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Jinan dvoulaločný je starobylý strom, který se vývojově takřka nezměnil po 200 milionů let. Jedná se v podstatě o živou fosílii ... 
více
Enoki (penízovka sametonohá) je drobnější houba, ale přesto se v ní skrývá velká síla. Je rozšířená po celém světě, roste u kmenů stromů či pařezů v trsech a vzhledem k poptávce je i pěstována „ve velkém“. Tato houba je totiž nositelkou mnoho složek, které mají účinky pozitivně ovlivňující lidské zdraví.    
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde ...

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde ...

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde ...

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup