603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Reishi a ochrana sítnice

Sítnice oka je velmi citlivá na možné poškození. Jejím poškozením může dojít k apoptóze, řízené buněčné smrti, fotoreceptorů, což vede ke zhoršení, ale i ztrátě zraku. Co by mohla ochránit sítnici a její buňky ochránit před poškození, či alespoň zmírnit dopad poškozující látky na sítnici?

Image 1

Jak lze ochránit oční sítnici?

Pozornost vědců se zaměřila na medicinální houby, konkrétně na Reishi.

Tato houba je známá svými:

 • Imunostimulačními a modulačními účinky
 • Má též antiifekční
 • Protinádorové působení

Sítnice je hlavním orgánem zraku. Zachycuje pozorovaný obraz a pomocí zrakového nervu jej posílá do zrakových center v mozku. Centrální část sítnice "makula" zprostředkovává ostré vidění detailů (čtění). Pokud je člověk postižen centrální zrakovou ostrostí vidí uprostřed obrazu šedé stíny a černé skvrny. Tím ztrácí schopnost číst, rozeznávat barvy a tváře ...

Proto chraňte svůj zrak prevencí!

Sítnici najdete v zadní části oka jako vnitřní tenkou vrstvu. Je to oblast s bohatým cévním zásobeném, jejímž úkolem je tedy zachytit obraz vnímaného předmětu a zrakovým nervem jej odeslat do zrakových center mozku. Centrální část sítnice tzv. žlutá skvrna (makula) je důležitá pro ostré rozeznávání detailů (čtení, řízení auta, sledování televize).

Poruchy a nemoci sítnice

 • Vrozené vady
  Degenerace sítnice jsou nezánětlivé změny, které provází poškození nervových buněk. Odborníci uvádějí, že tento typ je způsoben nejen geneticky, ale i civilizačními vlivy a životním stylem (kouření, obezita, vysoký krevní tlak, ultrafialové zíření, nevyvážená strava s nedostatkem vitamínu E.
 • Místní postižení, úraz oka
  Vlivem úrazu, nádorů a zánětu může dojít l tzv. odchlípení sítnice
 • Zánětlivá onemocnění, infekce
 • Retinopatie
  Trvalé změny na sítnici, které vznikají v souvislosti s vysokým tlakem a cukrovkou
 • Revmatologické a metabolické onemocnění
  Nezbytná konzervativní léčba

Prevence je důležitá!

Ideální je absolvovat preventivní oční vyšetření jednou za dva až čtyři roky. Při podezření na počínající onemocnění či v případě různých rizikových faktorů (diabetes, vysoký i velmi nízký krevní tlak, závažné oční onemocnění v rodině) navštívit odborného lékaře ihned.
Američtí vědci ohlásili další úspěch v oblasti výzkumu využití kmenových buněk. Podařilo se jim vypěstovat umělou oční sítnici. Zázračné buňky získali z lidské kůže!


Image 2

Ochrana sítnice - studie

Pro odbornou veřejnost (klinická studie)

Využily tedy výtažek obsahující lipid z výtrusů Reishi při pokusu na krysách. Krysám byla podána N-methyl-N-nitrosourea (MNU), která prokazatelně poškozuje sítnici. Navozuje apoptózu u fotoreceptorů, tento jev se pak může ověřit pomocí aktivace genů Bax, Bcl-xl (antiapoptorický) a kaspázy-3, jejichž aktivita se zvyšuje právě při apoptotických dějích. Části krys byl podáván výtažek z Reishi a části nikoli, aby bylo možné porovnat, zda má Reishi skutečně protektivní vliv. Byl testován i vliv dávky na stav sítnice. Byly podávány tyto dávky 0,5, 1, 2 a 4 g/kg hmotnosti krys. Hlavní bod spočíval v ověření exprese výše zmíněných ukazatelů apoptózy ve vzorcích sítnice, které byly získány v čase 0 před podáním MNU, 1, 3, 7 a 10 dní po podání MNU.
Výsledky PCR i imunofluorescence ukázaly, že do 3. dne došlo ke zvýšení přepisu Bax i Bcl-xl, stejně tak kaspázy-3 u krys neléčených i léčených výtažkem z Reishi, ale v případě krys, jimž byl podáván výtažek došlo k menšímu nárůstu a následně ke snížení exprese mRNA pro propapoptotický Bax a kaspázu-3 oproti výtažkem neléčeným krysám. To znamená, že nedošlo k tam výraznému zániku světločivných buněk. Došlo ale ke zvýšení Bcl-xl, který působí protiapoptoticky.

Jednotlivé pokusy tedy prokázaly, že MNU vyvolá apoptózu buněk sítnice jak u myší léčených, tak neléčených, avšak u léčených v menší míře, za čímž stojí snížení transkripce Bax a kaspázy-3 a zvýšení exprese Bcl-xl. Vědci tedy potvrdili, že jimi použitý výtažek dokáže zmírnit poškození sítnice (zdroj Mycomedica.cz).

Zdroj: Gao Y, Deng XG, Sun QN, Zhong ZQ. Ganoderma spore lipid inhibits N-methyl-N-nitrosourea-induced retinal photoreceptor apoptosis in vivo. Exp Eye Res. 2010;90(3):397-404.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Mohly by extrakty z medicinálních hub posílit váš imunitní systém více, než vitamíny C a D?
Imunitní systém nás chrání proti infekcím a nemocem, protože dokáže identifikovat a zabíjet patogeny a nádorové buňky. Zbavuje organismus toxinů. Objeví začínající problémy způsobené viry i červy a dokáže rozlišovat mezi zdravými buňkami a potencionálními útočníky. Jinými slovy, je to systém, který se o nás komplexně stará.
více
Jednou z nejčastějších mystifikací je, že by člověk měl získávat všechny důležité živiny ze stravy.
více
Aktuality

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? Více info zde

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy? Více info zde

Je nazývána také „čistič krve“, což se odráží na zdravě vypadající ... Více info zde

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... Více info zde

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup