603 48 77 89      Po-Pá 8:00 - 17:00

Coriolus společně s Ginkgem v léčbě demencí

Medicinální léčivé houby jsou po tisíciletí známé pro své pozitivní účinky na lidské zdraví. Není tomu jinak ani v případě Coriolu, který je nejvíce využívaný v pokusech či klinických studiích týkajících se nádorových bujení.

Image 1

Využití Coriolu

 • Imunomodulační
 • Antioxidační síla
 • Napomáhá při léčbě demencí ....

Existují studie na pacientech, a to i v případě léčení rakoviny. Bohužel musíme respektovat nařízení EU a u tohoto produktu je nesmíme uvádět. Coriolus pro země EU musí být zahrnut do kategorie veterinární.

Rizikové faktory demence

Diagnózu je třeba včas znát!

V červnu 2008 byl zahájen projekt Dny paměti, kde je možné si nechat bezplatně vyšetřit paměť. 

Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativním změnami v mozkové tkáni. Základními příznaky demence je postupující změna v rozumových schopnostech a postupná změna osobnosti.

 • Postihuje krátkodobou, později dlouhodobou paměť
 • Porušen bývá i úsudek
 • Časoprostorová orientace
 • Snížená pozornost a schopnost komunikace
 • Myšlení a rozpoznávací funkce
 • Omezená i společenská role (pacient zapomíná na naučené úkony, oblékání, hygiena ...)
 • Dochází k poruchám nálad, nezvyklé chování a zmatení (deprese, úzkost, apatie ...)
 • Objevují se i příznaky psychózy (halucinace, paranoia ...)
 • Porucha hybnosti a rovnováhy, případně ochrnutí


Coriolus a nervová soustava - studie

Pro odbornou veřejnost (klinická studie)

Do své studie vědci zapojili nejen polysacharid z Coriolus versicolor, ale také flavonoid z Ginkga, jenž je znám svým působením na nervovou soustavu. Kombinace těchto látek pak byla testována na myších, u nichž se vyvinula obdoba Alzheimerovy choroby.

Image 2

Vědci následně sledovali účinky podávaných složek na myši. Např. podrobili myši Morrisovu vodnímu bludišťovému testu, jímž se vyšetřuje schopnost učení a zapamatování, dále myši podstoupily Y bludišťový test a další. Testy pak prokázaly, že kombinace podávaných látek působí synergicky, podporují se a zlepšují paměť u myší s Alzheimerovou nemocí.
Vědci samozřejmě provedli i další zkoumání vzorků mozku, aby zjistili, k jakým reakcím dochází přímo v tkáních. Ukázalo se, že je snížená exprese prozánětových cytokinů, jakými jsou např. IL-1β, IL-6 a TNF-α. Tudíž byla i nižší zánětová aktivita imunitního systému. Na druhou stranu byla zvýšená exprese superoxiddismutázy a katalázy, takže bylo jisté, že dochází k lepší neutralizaci toxických volných radikálů. Z daného pokusu tedy vyplývá, že změny, které se objevují na myších po podávání flavonoidu s Ginkga společně s polysacharidem z Coriolu jsou jednak znatelné v chování myší, a jednak jsou i laboratorně potvrditelné.
Je tedy možné říci, že jsou vhodnými kandidáty pro předcházení rozvoje demence (zdroj Mycomedica.cz).

Zdroj: Fang X, Jiang Y, Ji H, Zhao L, Xiao W, Wang Z, Ding G. The Synergistic Beneficial Effects of Ginkgo Flavonoid and Coriolus versicolor Polysaccharide for Memory Improvements in a Mouse Model of Dementia. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení léčení od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s Vašim lékařem ...

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) je známé svou schopností zlepšovat prokrvení mozkové tkáně a snižovat oxidativní stres. Podobně je na tom i Coriolus ... 
více
Jinan dvoulaločný je starobylý strom, který se vývojově takřka nezměnil po 200 milionů let. Jedná se v podstatě o živou fosílii ... 
více
Aktuality

Program HAIR EXPRESS PROFESSIONAL vám zajistí dvojnásobně rychlý růst vlasů již za 14 dnů!
Více info zde

Chcete podpořit dobrý stav svých kloubů, chrupavek, vazů a šlach? 
Více info zde

Máte problémy s padáním, řídnutím, či nedorůstáním vlasů? Máte ve vlasech lupy?
Více info zde

Papája je spojencem pro zdravé srdce a dokáže předcházet ... 
Více info zde

Jak napomáhat při odstranění akné? Více info zde ...

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo využít náš online chat vpravo níže.
+420 603 48 77 89
imgVyhoda
Odborné poradenství
imgVyhoda
Praxe v oboru od roku 1991
imgVyhoda
Komplexní program s
týmem lékařů
imgVyhoda
Individuální přístup